ޒުވާނުން

ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގައި މަދުވެގެން 33 އިންސައްތަ އަންހެން މެންބަރުން ހިމެނުން ލާޒިމުކުރަނީ

ހެންވޭރު ދަނޑާއި ވިލިމާލެ ދަނޑުގައި ޓާފް އަޅަނީ

މި ހަފުތާގެ "ހަފުތާ ރެސް" ހަރަކާތް ލ. ގަމުގައި

ދުންފަތުގެ ދުމުން ލިބޭ ގެއްލުމާ ދެކޮޅަށް ކެމްޕެއިނެއް ފަށަނީ

ޔާމީންގެ ހުރިހާ ސަޕޯޓަރުން ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރިޔަސް، މި ސަރުކާރު ގެންނަން އުޅުނު އެންމެނަށް ވަޒީފާއެއް ނުދެވޭނެ

1

ތިން ރަށެއްގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހަވާލުކޮށްފި

ގްލޯބަލް ޔޫތު ޕީސް އެމްބެސެޑާސް ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

ޕާޓީއާ ގުޅޭތާ ހަ މަސް ނުވަނީސް އެތެރޭގެ އިންތިހާބުތަކުގައި ވާދަ ނުކުރެވޭނެ ގޮތް ހަދައިދޭން އެމްޑީޕީގެ ޒުވާނުން އެދިއްޖެ

1

މޫދަށް ކުނި ނޭޅުމަށް ގޮވާލާ ގްލޯބަލް ޔޫތް ޕީސް އެމްބެސެޑާސްގެ ބައިވެރިން ސްނޯކްލިންއަށް

ވަން ފޮޓޯ: ގްލޯބަލް ޔޫތް ޕީސް އެމްބެސެޑާސް 2019 ފެށުން

ޒުވާނުން ހަމަނުޖެހުން ހިންގުމުން ދުރުކުރެވޭނީ، ޒުވާނުންގެ އަޑު އަހައިގެން: ރަފީ

ފަސް ކައުންސިލަކަށް އައުޓްޑޯ ޖިމްގެ ސާމާނު ހަވާލުކުރުމާ ބެހޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

« 1