Close

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިން

ޖަޒުބާތުން ފުރާލި މެޗުގައި ސްކޮޓްލޭންޑް ބަލިކޮށް، ޔޫކްރެއިން ވޯލްޑް ކަޕާ ގާތަށް

ސްކޮޓްލޭންޑާއި ޔޫކްރެއިން ވާދަކުރާ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފިކޭޝަން މެޗު ޖޫން މަހުގެ އެކަކަށް ތާވަލުކޮށްފި

ވޯލްޑް ކަޕް ގުރު މިރޭ، މިއޮތީ އެނގެން ޖެހޭ މުހިއްމު ބައެއް މައުލޫމާތު!

ފެނާންޑޭޒްގެ ދެ ގޯލާއެކު ޕޯޗުގަލް ވޯލްޑް ކަޕަށް

ސަލާހަށް ހިތްދަތިކަން، މާނޭގެ ޕެނަލްޓީން ސެނެގާލް ވޯލްޑް ކަޕަށް

1986 ވަނަ އަހަރަށްފަހު ކެނެޑާ ފުރަތަމަ ވޯލްޑް ކަޕަށް

ޕޯޗުގަލް ކައިރީ ޕެނަލްޓީ ނާކާމިޔާބުވުމާއެކު ޔިލްމާޒް ގައުމީ ޓީމުން ރިޓަޔާކޮށްފި

ބޮޑު ލަދަކާއެކު އިޓަލީގެ ވޯލްޑް ކަޕް ހުވަފެނަށް އަނެއްކާވެސް ހިތި ނިމުމެއް، ޕޯޗުގަލް ހެވިލާފައި ކުރިއަށް

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފިކޭޝަން ޕްލޭ އޮފް މެޗު ފަސްކޮށްދޭން ޔޫކްރެއިނުން އެދިއްޖެ

ޔޫއެފާ ކޮލިފިކޭޝަން ޕްލޭ އޮފް: އިޓަލީ ނޫނީ ޕޯޗުގަލްއަށް ވޯލްޑް ކަޕް ގެއްލޭނެ

ނެދަލޭންޑްސްވެސް ވޯލްޑް ކަޕަށް، ފްރާންސް އަތުން ބަލިވެ ފިންލޭންޑަށް އުންމީދު ގެއްލިއްޖެ

އިޓަލީ ޕްލޭ އޮފްއަށް، މަންޗީނީ ބުނަނީ ހާސް ކަމެއް ނެތި ވޯލްޑް ކަޕަށް ދާނެ ކަމަށް

« 1