ވޭލްސް

ވޯލްޑް ކަޕް: ވޭލްސް 0-2 އިރާން (ފުލްޓައިމް)

އެންމެ ގިނަ މެޗު ކުޅުމުގެ ރެކޯޑުގެ "ފޮނިމީރުކަން" ލިބޭނީ މޮޅަކުން" ވޭލްސް ގެ ކެޕްޓަން

ފޮޓޯ: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް: އެމެރިކާއާއި ވޭލްސްގެ ކުރިމަތިލުން އެއްވަރު

ލައިބީރިއާ ރައީސްގެ ދަރިކަލުން ޖެހި ގޯލުން މޮޅުވާން ދިޔަ އެމެރިކާ ހުއްޓުވީ ބޭލްގެ ޕެނަލްޓީ

ވޯލްޑް ކަޕް: އެމެރިކާ 1-1 ވޭލްސް (ދެވަނަ ހާފް)

އިންގްލެންޑާއި ވޭލްސްއިންވެސް "ވަން ލަވް" ބޭންޑް ނާޅާނެ

ޕްރިވިއު: އުމުރުން ހަގު އުންމީދީ އެމެރިކާ ޓީމުގެ ޗެލެންޖް، 64 އަހަރަށްފަހު ނުކުންނަ ވޭލްސް!

ފްރާންސް މޮޅުވި ނަމަވެސް އަނިޔާގެ ހާސްކަމެއް، ބެލްޖިއަމުން ވިދާލީ ޑިބްރޭނާ

ވޯލްޑް ކަޕަށް ހުންނާނީ ރަނގަޅު ފިޓްނަސްއެއްގައި: ބޭލް

ބޭލްގެ މިސްރާބު އެމެރިކާ ލީގަށް

ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައެއް ތެރޭގައި ހުރި ގިގްސް، ވޭލްސްގެ ކޯޗުކަން ރަސްމީކޮށް ދޫކޮށްލައިފި

އިންގްލެންޑަށް އިޓަލީ ކައިރީވެސް މޮޅެއް ނުހޯދުނު، ޖަރުމަނާއި ނެދަލޭންޑްސްއަށް ވެސް ޕޮއިންޓެއް

« 1