އެސްޓީއޯ

ހިއްސާއަކަށް 58 ރުފިޔާ ބަހަން ހުށަހެޅުމަށް އެސްޓީއޯއިން ނިންމައިފި

1

އިންޑިއާއަށް ދަތުރުކުރާ ބޯޓެއްގެ ފަޅުވެރިޔަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އެލައިޑުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 145 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި

ޕީޕީއީ ގަންނަން 32 މިލިއަން ރުފިޔާ، ތަކެއްޗަށް ވީނުވީއެއް ނޭނގުނު!

އެސްޓީއޯގެ އޭޖީއެމް މިމަހުގެ 30 ގައި

އަތޮޅުތެރޭގައި ތަރައްގީކުރި ހުރިހާ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީއެއްގައި ސިއްހީ އާލާތްތައް ހަރުކޮށް ނިންމައިފި

އެސްޓީއޯ ފުށް ގުދަނަކަށް ފެނެއް ނުވަދޭ، ދޮގު ހަބަރު ފެތުރުން ހުއްޓުވަން ޖެހޭ: އަމްރު

ތިން މަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހުގެ ބޭސް ބޭރުން ގެންނަ ނަމަ ބަލި މީހާގެ މެޑިކަލް ރެކޯޑްސް ބޭނުންވާނެ: އެސްޓީއޯ

އެސްޓީއޯއަށް ދެވަނަ ކުއާޓާގައި 105 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް

2

ފާމަސޫޓިކަލް ދާއިރާއިން ކިޔެވުމަށް އެސްޓީއޯއިން ދޭ ސްކޮލާޝިޕަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އެސްޓީއޯ އިން ލޭ ހަދިޔާ ކުރަން ކޭމްޕެއް ބާއްވައިފި

800 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ތެލުގެ ވަގު ވިޔަފާރީގެ މައްސަލަ އޭސީސީން ރިވިއު ކުރަން ނިންމައިފި

3
... 8 ...