ސްޕެނިޝް ލަލީގާ

ބާސާ މޮޅުވިއިރު މެސީ އަށް އަނެއްކާވެސް ރިކޯޑެއް

އަލަވޭސް ބަލިކޮށް ރެއާލް މެޑްރިޑުން ލީގު ހޯދުމާއި ގާތަށް

ފަސޭހަ މޮޅަކާއި އެކު ބާސާއިން ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ދެމެދު އޮތް ފަރަގު 4 ޕޮއިންޓަށް ކުޑަކޮށްފި

ރާމޯސްގެ 120 ވަނަ ގޯލާއިއެކު ރެއާލްއަށް މުހިންމު މޮޅެއް

މެސީ 700 ވަނަ ގޯލް ހަމަކުރިއިރު ބާސެލޯނާއަށް މޮޅެއް ނުވެވުނު

ރޭގެ މެޗުން މޮޅުވެ ދެޕޮއިންޓްގެ ލީޑަކާ އެކު ރެއާލް މެޑްރިޑް ތާވަލުގެ އެއްވަނައިޔަށް

އެސްޕަންޔޯލްގެ ކޯޗު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

ހަކީމީ އިންޓަމިލާން އަށް ދާން އުޅޭކަމުގެ އަޑުތަކެއް

އެތައް މިލިއަން ބަޔަކު ބެލި މެޗުގައި ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ހުޅުވާލާ ތާރީހު ދައްކާލައިފި

1

މިރޭ ބާސާ އާއި ސެލްޓަވިގޯ ކުޅޭ މެޗުގައި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިސްތިހާރު ވެގެންދާނެ

ރޭގެ މެޗުން މޮޅުވެ ރެއާލް މެޑްރިޑު އަނެއްކާވެސް ތާވަލްގެ އެއްވަނަ އަށް

ބާސާ އާއި ސެލްޓަވިގޯ މެޗު ފެށުމުގެ ކުރިން ގެނެސްދޭ އިސްތިހާރުގެ ވަގުތުކޮޅު ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ހާއްސަ

« 1