ސްޕެނިޝް ލަލީގާ

ލިވަޕޫލާއި ޕީއެސްޖީއަށް ނޫނެކޭ ބުނެ، އަރަމުން އަންނަ ތަރި ޗުއަމެނީ ރެއާލްއަށް!

ބޭލްގެ އަސަރުގަދަ އަލްވަދާއެއް: "ރެއާލްއަށް ކުޅުމުގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ވެއްޖެ"

ޗެމްޕިއަންކަން ޔަގީންވެފައިވާ ރެއާލް އަތުން އެތުލެޓިކޯ މޮޅުވެއްޖެ

ރެއާލްއިން 35 ވަނަ ފަހަރަށް ލީގު ކާމިޔާބު ކޮށްފި، އެންސެލޯޓީއަށް ހާއްސަ ޝަރަފެއް

އަނެއްކާވެސް ބާސާ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބަލި، ރެއާލްއަށް ޕޮއިންޓަކުން ތަށި ޔަގީން ކުރެވޭނެ

ބާސާއިން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކާޑިޒް އަތްދަށުވެއްޖެ

ފަހަތުން އަރާ ސެވިއްޔާ ކޮޅަށް ތިން ގޯލު ޖަހައި، ރެއާލުން އާދަޔާހިލާފު ރޫހު ދައްކާލައިފި

ގެޓާފޭ ކައިރިން ފަސޭހަ މޮޅެއް ހޯދައި، ރެއާލް ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި

ޕެޑްރީގެ ހިތްގައިމު ގޯލުން ސެވިއްޔާ ބަލިކޮށް، ބާސާ ދެވަނައަށް

އެނބުރި އައިސް ބެންޒެމާ ޖެހި ދެ ޕެނަލްޓީއާއެކު ރެއާލްއަށް މޮޅެއް

އެލް ކްލެސިކޯ: ރެއާލަށް ބޮޑު ލަދެއް، ޒަވީ އާއި ބާސާގެ މޫނުމަތިން ހިނިތުންވުން

ބާސާއަށް ނަތީޖާ އަނބުރާލަ ދިނީ ބެންޗުން އެރި ޓޮރެސް އާއި ޑިޕޭ

« 1 ...