އާންމު ދަތުރުފަތުރު (ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓް)

ހުޅުމާލެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ބަހުގެ ހިދުމަތް ދޭން އާ ރޫޓެއް އިތުރުކުރަނީ

މާލޭގައި ބޭނުން ކުރަން ކަރަންޓު މިނީ ބަސްތަކެއް ގެނެސްފި

ރައްޔިތުންގެ އާންމު ދަތުރުފަތުރުގެ ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި އަންނަ އަހަރު 300 މިލިއަން ރުފިޔާ!

ސެނަހިޔާ ސަރަހައްދުގައި ބަސް ސްޓޮޕެއް ހަދަނީ

އަތޮޅުތެރޭ މިނީ ބަސްތަކުގައިވެސް ކަރުދާސް ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށަނީ

ބަސް ސްޓޮޕްތައް ހިޔާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ

މާދަމާއިން ފެށިގެން ބަސް ދަތުރުތަކަށް އަގު ނަގާނެ، ކަރުދާސް ޓިކެޓްވެސް ލިބޭނެ

އާރުޓީއެލް ފެރީ މަޝްރޫއާއެކު ތަރައްގީ އާއި ވަޒީފާގެ ބާޒާރު ތަނަވަސްވެގެންދާނެ: އާޒިމް

އިހަވަންދޫގައި ތަރައްގީކުރާ މަސް ގަންނަ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރު ފަށަނީ

އާރުޓީއެލް ފެރީގެ ހިދުމަތް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށްފި

ދިއްދޫ ބިން ހިއްކުމާއި ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް މި ދައުރުގައި ފަށާނަން: ރައީސް

އުތީމުން ދިއްދުއަށް ރައީސް ވަޑައިގެންނެވީ އާރްޓީއެލް ފެރީގައި

« 1