ޚަބަރު

ކްލީން އެންވަޔަރަންމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

ޑައިވިންއަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު ފަތުރުވެރިޔާގެ ހަށިގަނޑު މޫދުއަޑިން ފެނިއްޖެ

ފުޓުބޯޅަ ބޭސިކް ރެފްރީ ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލައިފި

އައި ފޯނު ވިއްކާމަށްބުނެ އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ނަގަމުންދާ ދެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި

ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަ ދެ މައްސަލައެއްގައި ތިން މީހަކު ހޯދަނީ

އެންސީއައިޓީގައި ހުރި ގިނަދުވަސްވީ ޔޫޕީއެސް ސިސްޓަމު ބަދަލުކޮށް އާސިސްޓަމެއް ގާއިމްކޮށްފި

ޕީޕީއެމްއަށް ފައިސާ ދޭން މާދަން ފިނޭންސްގައި އެދޭނަން: އިލެކްޝަންސް

2

ސަފާރިއަކުން ޑައިވިން އަށް ފޭބި ފަތުރުވެރިއަކު ގެއްލިގެން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފުން ފަށައިފި

ފައިދާގެ 88 ޕަސެންޓް، ހިއްސާދާރުންނަށް ބަހަން އުރީދޫއިން ނިންމައިފި

ގާސިމް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާގޮތުން މަޖިލީހުގެ 61 ދާއިރާއަކަށް ކުރިމަތިލުމާމެދު ޖޭޕީގެ ކައުންސިލުން މިރޭ ގޮތެއް ނިންމަނީ

ޕީޕީއެމްގެ ހާއްސަ ކޮންގްރެސް ސައްހަ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމައިފި

އައިޖީއެމްއެޗުގައި ގައިދީންނަށް ދެ ކޮޓަރި ހާއްސަކޮށްފި

2
... 623 ...