Close

މުހައްމަދު ސަލާހު

ފުރިހަމަ މޮޅަކާއެކު އާސެނަލް އެއްވަނައިގައި ކުރިއަށް، ލިވަޕޫލް ގަދަ ހަތަރަކާ ދިމާލަށް

ލެސްޓާގެ ވައުޓް ފާސް ބައިކޮޅެއް ޖެހި ދެ ގޯލާއެކު ލިވަޕޫލްއަށް މޮޅެއް

ސީޒަނުގައި ނަޕޯލީ ބަލިކުރި ފުރަތަމަ ޓީމަކަށް ލިވަޕޫލް، ސްޕާސް ގަދަ 16 އަށް

ފޯމުގައި އޮތް ސިޓީ ބަލިކޮށް، "ހަގީގީ ލިވަޕޫލް" ދައްކާލައިފި

13 މިނެޓަށް ކުޅެން އަރައި، ހަމިނެޓުން ހެޓްރިކެއް ހަދައި ސަލާހް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ރެކޯޑު މުގުރާލައިފި

ކަވާލިއޯ ލިވަޕޫލް މޮޅުކޮށްދިނީ ފަހު ސިކުންތު: "އަހަރުތަކަށް ހަނދާން ހުންނާނެ މޮޅެއް"

ސަޕޯޓަރުން ކުރިމަތީ ލިވަޕޫލް ބަލިކޮށް، ޔުނައިޓެޑުން ހިތްވަރު ހޯދައިފި

ފުލްހަމް ކައިރީ ލިވަޕޫލް ސަލާމަތްވީ ނުނޭޒް އާއި ސަލާހްގެ ގޯލުތަކުން

ސަލާހު އެންމެފަހުން ލިވަޕޫލުގެ އެއްބަސްވުން އާކޮށްފި

ލިވަޕޫލުގެ އެދުމަށް އިންކާރުކޮށް، އަނިޔާގައި ހުރި ސަލާހް މިސްރު މެޗު ކުޅެފި

އަންނަ ސީޒަނުގައި ޔަގީނުންވެސް ހުންނާނީ ލިވަޕޫލްގައި: ސަލާހް

ސަލާހް ބޭނުންވަނީ ފައިނަލުގައި ރެއާލްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން

« 1