Close

މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް

މާފުށީ ކައުންސިލްގެ ދައުވަތަކަށް އީދު ދުވަހު ރައީސް މާފުއްޓަށް

ރައީސްގެ ލީގަލް ކައުންސެލްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަހުމަދު އަބްދުﷲ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި

އާމިރު ވަކިކުރީ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް، އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބަކާ ގުޅުމެއް ނެތް: ރައީސް އޮފީސް

އިންތިހާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް ސަރުކާރުގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމަކީ ގަބޫލުކުރާ ސިޔާތެއް ނޫން: ސަރުކާރު

އޭސީސީއަށް ކުރިމަތިލީ މެންބަރުންގެ ނަންތައް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި

އޭސީސީއަށް ކުރިމަތިލީ މެންބަރުންގެ ނަންތައް ފައިނަލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު އަންނަނީ ކުރަމުން: ރައީސް އޮފީސް

މަބުރޫކް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ރައީސް، ނ. އަތޮޅުގެ ފަސް ރަށަކަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

މަބްރޫކް ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންފި

މިފްކޯއަށް އެންމެގިނަ މަސްކިރައި ފައިސާ ދިނީ މިއަހަރު، މި ސަރުކާރުގައި ނޫނީ ފެނަކައަށް ފައިދާއެއްވެސް ނުވޭ: މަބްރޫކް

މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމެއް ނެތް ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވުން ސަރުކާރުގެ ވަރުގަދަ ރައްދެއް

ދަރަނީގެ އަދަދަށް ވުރެ އެ ދަރަނިން ކުރީ ކީއްތޯ ބެލުން މުހިންމު: މަބްރޫކް

« 1 ...