އެމްއެންޑީއެފް

ކޯސްޓްގާޑާއި އިންޑިއަން ނޭވީ ޝިޕް ގުޅިގެން ހިންގި މެރިޓައިމް ސާފޭސް ޕެޓްރޯލް ނިންމާލައިފި

މަރުވި ބަންގްލަދޭޝް މީހާ ދިރިއުޅުނީ ކަޅުތުއްކަލާކޮށީގައި، މަސައްކަތްކުރަމުން އައީ ސިފައިންނަށް ކާންދޭ ބަދިގޭގައި

މިއަދު މަރުވި ބިދޭސީ މީހާ ހުޅުމާލޭ ސަހަރާގައި ވަޅުލައިފި

ވަން ފޮޓޯ: އެމްޓީސީސީން ގުޅީފަޅުގައި ގާއިމުކުރި ފެސިލިޓީ

ވަން ފޮޓޯ: ދިވެހި ސިފައިން އުފެއްދި ވެންޓިލޭޓަރު

ދިވެހި ސިފައިން ވެންޓިލޭޓަރެއް އުފައްދައިފި

2

ހިތްފަޅައިގެންދާފަދަ މަންޒަރެއް! ލޯބިވާ ދަރީންނާ ވަކިވެ، އެތައްސަތޭކަ ބަޔަކު ގައުމަށްޓަކައި އެކަހެރި ދިރިއުޅުމެއްގައި

9

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި ފުރަތަމަ ދިވެހި މީހާ އެނބުރި ގައުމީ ހިދުމަތަށް، ހާއްސަ ޝުކުރެއް ސިފައިންގެ ވެރިންނަށް

އެމްޓީސީސީން ގުޅީފަޅުގައި ގާއިމުކުރި ފެސިލިޓީ އެންޑީއެމްއޭއާ ހަވާލުކޮށްފި

ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި ސިފައިންގެ ބޭކަލުންގެ އަދަދު 20 އަށް އަރައިފި

ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އެޗްއާރްސީއެމުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ވަން ފޮޓޯ: ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް (27 އޭޕްރީލް 2020)

2 ...