އެމްއެންޑީއެފް

ސިފައިންގެ ފްލެޓްތައް ހަވާލުކުރި ކުންފުނިން 92 މިލިއަން ދައުލަތަށް ހޯދުމަށް އޭސީސީން އަންގައިފި

ކާށިދޫ ނެރުމައްޗަށް އެރި ތެޔޮބޯޓު ފުންކޮށްފި

ކާށިދޫ ނެރުމައްޗަށް އެރި ތެޔޮބޯޓު އަދިވެސް ފުން ނުކުރެވޭ

1

ނެރުމައްޗަށް އެރި ބޯޓުގައި ހުރި ތެޔޮ އެހެން ބޯޓަކަށް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އެގާރަ މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރި މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެއް އިންޖީނު ހުއްޓިގެން ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްފޯސް އެމެރިކާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރު ނިންމަވައިލެވުމަށްފަހު ރާއްޖެވަޑައިގެންފި

ވެލި ނަގަން އުޅުނު ބޯޓަކީ ހުއްދަނެތި ރާއްޖޭގައި ދަތުރުކުރަމުންދާ ބޯޓެއް: ކަސްޓަމްސް

ތޫމް ރެސްޓޯރެންޓުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

މާލެއަށް ބޯކޮށްވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް މަގުތަކުން ފެންހިންދުމުގެ މަސައްކަތްފަށައިފި

ހަތިޔާރާއެކު ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ހަރަކާތެރިވަމުން ގެންދަނީ ކީއްވެކަން ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުންފިލުވައިދޭންޖެހޭ: ނިހާން

2

ވޯކް ޕާމިޓް ނެތް ދެ ބިދޭސީ ފަޅުވެރިން ތިބި ދޯންޏެއް ހިފަހައްޓައިފި

2

ފަރިތަކުރުންތައް ފެށީ ހަމަލާއެއް ދޭން އުޅޭކަމަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެންނެއް ނޫން: ފުލުހުން

... 22 ...