Close

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ

އިލްޔާސް، ނާޒިމް އަދި ފާރިސް ވޯޓު ލައްވައިފި

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2023 : ދެވަނަ ބުރަކާ ދިމާލަށް، ކުރީގައި މުއިއްޒު!

ރިޔާސީ ކެމްޕެއިން ނިންމާލައިފި, ވޯޓުލުން ފެށޭނީ މާދަމާ ހެނދުނު 8 ޖަހާއިރު

ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް އަލުން ސަރުކާރަށް ނަގާނަން: ނާޒިމް

ކުރީގެ ރައީސުންނަށް އަބުރުވެރިކަމާ އެކު އުޅެވެން ޖެހޭނެ، އެމީހުންގެ ފަހަތުން ދުވެގެން ނުވާނެ: ނާޒިމް

ވޯޓުގެ ސިއްރުކަމާމެދު ސުވާލު އުފައްދައި އެމްއެންޕީން އީސީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅައިފި

ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ނުވާނެހެން ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އީޕީއޭއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި އިންދާފައި ހުރި ކަދުރު ރުއްތަކުގައި ކެމްޕޭން ބެނާ ދެމުން މަނާކޮށްފި

ވަން ފޮޓޯ: މާލެ ތެރެއިން އެކި ކުލަތަކުގެ އެކި ވައުދު!

މުއިއްޒު ނޫން ކެންޑިޑޭޓުން ބޭނުންވަނީ ކޯލިޝަނަަކަށް ވަދެ، އަމިއްލަ ފައިދާތަކެއް ހޯދަން: ރައީސް

ހާލުގައި އުޅޭ މީހުންނަށް އެހީވުމަށް ނާޒިމްގެ ސަރުކާރެއްގައި އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ފަންޑެއް

ވެރިކަންކުރާ މީހުން ޖަލަށްލުމުގެ ސަގާފަތް ނައްތާލަން ޖެހޭ: ނާޒިމް

« 1 ...