ލިއޮނެލް މެސީ

މިއީ އަހަރެމެންނަށް އާ ވޯލްޑް ކަޕެއްގެ ފެށުން: މެސީ

އާޖެންޓީނާ އެނބުރި އައިސްފި، މެސީގެ ވަދާއީ ވޯލްޑް ކަޕަށް ދިރުން

ވޯލްޑް ކަޕް: އާޖެންޓީނާ 2-0 މެކްސިކޯ (ފުލްޓައިމް)

މިރޭގެ މެޗު: މެކްސިކޯގެ ކޯޗަކީ އާޖެންޓީނާއަށް އުފަން، މެސީގެ "ބަލިފައި" ދަންނަ އެކުވެރިޔާ!

މެސީއާއި އާޖެންޓީނާ ބިމަށް ތިރިކޮށްލީ ރެނާޑްގެ އަސަރުގަދަ ބަސްތަކުން!

އާޖެންޓީނާއަށް ދެން އޮތީ އުނދަގޫ މަގެއް، މެސީގެ ފަހު ވޯލްޑް ކަޕް ގްރޫޕު ސްޓޭޖުން ނިމިދާނެ؟

ބަހަނާ ދައްކާކަށް ނެތިން، މިޓީމު އެނބުރި އަންނާނީ އެކުގައި: މެސީ

ވޯލްޑް ކަޕް ތާރީހުގެ ހައިރާން ކުރުވަނިވި ބައެއް ނަތީޖާތައް!

މެސީއާއި އާޖެންޓީނާ ބަލިކޮށް، ސައުދީން ދުނިޔެ ހައިރާން ކޮށްލައިފި

ވޯލްޑް ކަޕް: އާޖެންޓީނާ 1-2 ސައުދީ އަރަބިއާ (ފުލްޓައިމް)

މިއީ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހަދަން ލިބޭ ފަހު ފުރުސަތު، އެކަމަށް ތައްޔާރު: މެސީ

އާޖެންޓީނާގެ ހުރިހާ ހަނދާތަކެއް މަރަޑޯނާއާ ގުޅިފައި، މެސީއާއި އެކު އެ ކާމިޔާބީ ތަކުރާރުކުރެވިދާނެތަ؟

« 1 ...