ލިއޮނެލް މެސީ

ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށްލުމަށްފަހު މެސީ ދެން ކުޅޭނީ އެމެރިކާގެ ލީގުގައި

ބަޔާނުން ޕެރިހުގައި ޕީއެސްޖީ ބަލިކޮށްފި، ސްޕާސް ކައިރިން މިލާނަށްވެސް ހަނި މޮޅެއް

އެމްބާޕޭ އާއި މެސީ ފިޓްވެއްޖެ، ބަޔާންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު

ޗެރިޓީ މެޗުގައި ރޮނާލްޑޯ އާއި މެސީގެ ގޯލްތައް، މޮޅުވީ ޕީއެސްޖީ

ރޮނާލްޑޯއާއި މެސީ ވާދަކުރާ މެޗުގެ ހާއްސަ ޓިކެޓް 2.6 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ގަތީ ކާކު؟

1

މެސީ ގެންދަން ސައުދީގެ އަލް ހިލާލުން ބިޑް ކޮށްފައެއް ނުވޭ

ރޮނާލްޑޯއަށްވުރެ ބޮޑު މުސާރައެއް ދީފައި މެސީ ގެންދަން ސައޫދީ އަރަބިޔާގެ އަލްހިލާލުން މަސައްކަތް ފަށައިފި

ޓްރިޕިއާގެ އެތުލެޓިކޯ ހަނދާނެއް: ސިމިއޯނީ ބުނަނީ މެސީ ހުއްޓުވަން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަކީ ދުއާ ކުރުން ކަމަށް

މެސީ އާއި ރޮނާލްޑޯގެ ކުރިމަތިލުމެއް މިމަހު 19 ވަނަ ދުވަހު ރިޔާޒުގައި!

ކުޅިވަރު 2022 : މެސީއަށް ހުވަފެނީ ވޯލްޑް ކަޕް، ޕެލޭގެ ވަކިވުމާއެކު މުޅި ދުނިޔޭގެ ތައުޒިޔާ

މާޓިނޭޒްގެ މަލާމާތަށް ރައްދު ދޭން އެމްބާޕޭ ބޭނުމެއް ނުވޭ!

އުފާފާޅުކުރުންތަކަށްފަހު މެސީ އެނބުރި ޕީއެސްޖީގެ ތަމްރީނުތަކަށް ނުކުންނާނީ އަންނަ މަހު

« 1 ...