ލިއޮނެލް މެސީ

މެސީ ކެރިއަރުގެ އެންމެ އަވަސް ގޯލާއެކު އާޖެންޓީނާއިން އޮސްޓްރޭލިއާ ބަލިކޮށްފި

ފައިސާއަށް ގޮތް ނިންމި ނަމަ ދާނީ ސައުދީއަށް، ބާސާއަށް ނުދިޔަ ބައިވަރު ސަބަބު އެބަހުރި!

ސައުދީއަށް ނޫނެކޭ ބުނެ، މެސީ އެމެރިކާ ލީގުގެ އިންޓަ މިއާމިއަށް

މެސީގެ ބައްޕަ ބާސާގެ ރައީސާ ބައްދަލުކޮށްފި، އަދިވެސް ރަސްމީ ބިޑެއް ނުކުރެވޭ!

މެސީއާއި ރާމޯސް އަލްވަދާއު ކީ މެޗުގައި ޕީއެސްޖީ ބަލި

ތާރީހު ދުށް އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާއަށް ކޯޗުކަން ކޮށްދެވުމަކީ ޝަރަފެއް: ގަލްޓިއޭ

މެސީ ގޮތް ނިންމަނީ: ބާސާއަކަށް ނުދާނެ، މަރުހަބާ ކިޔަން ސައޫދީން ތައްޔާރަށް!

މެސީ ބޭނުންވަނީ އަވަހަށް ގޮތެއް ނިންމަން: ބާސާގެ ހުށަހެޅުމެއް ނެތް، އޮތީ އަލް ހިލާލްގެ ހުށަހެޅުން!

ޕީއެސްޖީގެ ލީގު ތަށްޓާއެކު މެސީ، ރޮނާލްޑޯގެ ރެކޯޑު މުގުރާލައިފި

ލުގާނޯ ބުނަނީ ވޯލްޑް ކަަޕަކީ ފީފާއިން މެސީއަށް ދިން ހަދިޔާއެއް ކަމަށް!

މެސީއާ ގުޅުން ރަނގަޅުކޮށްފިން، އަނބުރާ ގެންނަން ކުރެވުނު މަސައްކަތެއް ކުރާނަން!

ޕީއެސްޖީން ލީގު ހޯދުމާ ގާތަށް، އަނެއްކާވެސް މެސީއަށް ނުރުހުން

« 1 ...