ޝަރުއީ ދާއިރާ

ފަނޑިޔާރުންނަށް ފާރަލީކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެސްޖީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

25 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމައިގެން ނަޒާހާ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް، ކުރީގެ ފިރިމީހާގެ އަނިޔާގެ ވާހަކަތައް އަހަން ކެތެއްނުވި

2

ފެމެލީ ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީގެ މަގާމާއެކު ހުޒައިފާ ތާރީހުގެ ތެރެއަށް

ފޮށިގަނޑެއްގައި މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި ބަނގްލާދޭޝް މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކޮށްފި

15 ފަނޑިޔާރެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ނިންމައިފި

މިރުޒާގެ މަރު: މަރަން ހުކުމް ކޮށްފައިވާ ނަޒީފަށް ވާރިސުން މައާފު ދީފި

ރައީސް "ޤަޟާއީ އަހަރު 2022" އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވައިފި

ހައްގު ހޯދައިދެވޭނީ ފަނޑިޔާރުން ނަޒާހަތްތެރިވެގެން: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ތަފާތު ހުކުމެއް: ހެކި ހުއްޓަސް، ދަށު ކޯޓުތަކުން ކުށްވެރީން ދޫކުރޭ

1

ޕީޖީއަށް ފޮނުވި 16 މައްސަލައެއްގައި 85 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ކޮރަޕްޝަން, ހޯދަން އެދުނީ 1.3 މިލިއަން!

ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނުގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ހައިކޯޓުގެ ގޮފިތައް އުވާލަން ހުށަހެޅި ބިލު ބަލައިގެންފި

ފަނޑިޔާރުންނަށް ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީ ދޭން ހުށަހެޅި ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

4 ...