Close

ޝަރުއީ ދާއިރާ

6 ދާއިރާއެއްގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ހިންގުން ހުޅުމާލެ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއަށް ބަދަލުކުރަނީ

އިމާރާތް ބާވެ ކްރިމިނަލް ކޯޓު ބަންދުކޮށްފި، މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާނީ ގޭގައި، ތަހުގީގު އޮންލައިންކޮށް!

ފުރަތަމަ ބާ އިމްތިހާނުން ފާސްވި 73 ވަކީލަކު ހުވާކޮށްފި

ފަނޑިޔާރުންގެ ވައިބަރު ގްރޫޕަށް ފޮނުވި މެސެޖަކާ ގުޅިގެން ޑްރަގް ކޯޓުގެ ގާޒީ، ނައީމަށް ނަސޭހަތްދެނީ

ރަސްމީ އިދާރާއަކަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ދިން ގާޒީއަކު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ޖުޑީޝަރީން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރާނީ ގާނޫނުގެ ވެރިކަން ނަގަހައްޓަން: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު

ޝަރުއީ ދާއިރާ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ މިނިވަންކޮށް، ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު އަންނަނީ ލިބެމުން: ރައީސް

ސަރުކާރުގެ ޕޭ ހާމަނައިޒޭޝަންގެ ދަށުން ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މުސާރަތަކަށްވެސް ހެޔޮ ބަދަލެއް އަންނާނެ: ރައީސް

މުއްދަތު ގުނާއިރު ކޯޓުތަކުން އަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ ޑައިރެކްޝަނެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފި

ގުރައިދޫ ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ފަތުހުﷲގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ އިތުރަށް ނުބަލަން ނިންމައިފި

ޖޭއެސްސީ އިސްލާހުކުރުމަށް މި ދައުރު ތެރޭގައި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާނަން: ރައީސް

« 1 ...