ގޮއިދޫ

ނާޖާއިޒު މަންފާ ހޯދައިދިންކަން ސާބިތުވެ ގޮއިދޫ ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ނިޝާރު މަގާމުން ވަކިކުރަނީ

މުސާރަ އާއި އިނާޔަތް ނުލިބޭގޮތަށް ގޮއިދޫ ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަހުމަދު ނިޝާރު ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ހަތަރު ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ނިންމައި ކޮމިޝަންކުރަން ފަށައިފި

އަތޮޅު ގުރޫޕްގެ ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެ، ވައިކަރަދޫ، ކަނޑިތީމު އަދި އިހަވަންދޫ ފައިނަލަށް

އިހަވަންދޫ، ވައިކަރަދޫ އަދި ކަނޑިތީމުންވެސް ދެވަނަ މޮޅު ހޯދައި އުންމީދު ބޮޑުކޮށްފި

މުރައިދުއާއި ކެލާގެ ކުރިމަތިލުން އެއްވަރު، ނިހާލްގެ ހެޓްރިކާއެކު ގޮއިދޫއަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

ފީވަކުގެ ފެނުގެ ނިޒާމާއި ގޮއިދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިއަށް

ކިނޮޅަސް، ގޮއިދޫ މާޅެންދޫ އަދި ކުޑަފަރީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ދެމަސް ތެރޭގައި ނިމޭނެ: ޝާހް

ކޮވިޑާއެކު ގޮއިދޫގައި އިތުރު ރޯގާއެއް، ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންނަށް ބޭނުންވެފައި

ފީވަކުގެ ފެނުގެ ނިޒާމު އަދި ގޮއިދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ބ. ގޮއިދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ 73 ޕަސަންޓް މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ށ. ގޮއިދޫން 19 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް، ރަށް މޮނީޓަރިންއަށް

« 1