ގދ. ތިނަދޫ

ލޮނުދުހުއްޓާގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދަނީ

ތިނަދޫން މީހުން ބޭލި މައްސަލަ: އަޑުއެހުންތައް ލަސްވަނީ ބަޔާންދޭނެ މީހުން ނެތިގެން

މާތްﷲ އާއި އިސްލާމް ދީނާއި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކުރި ކަމަށް ރުސްތުމް އެއްބަސްވެއްޖެ

1

ތިނަދޫގައި 200 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަން ހުޅުވާލައިފި

ތިނަދޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބުނު މީހަކު މާލެއަށް

ގދ. ތިނަދޫން މީހުން ބޭލުން: ދުވަހަކުވެސް ނާސިރަށް މާފެއް ނުކުރާނަން: އާދަންބެ

2

ގދ. ތިނަދޫން މީހުން ބޭލި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ފަށައިފި

އެނަމާ ކާރިސާއަށް 18 އަހަރު: އަލީގެ ހަޔާތުގެ ކޮންމެދުވަހެއް ކަނޑުވެ މަރުވި މަންމަގެ ހަނދާންތަކާއެކު

ހިންނަވަރާއި މާމިގިލި އަދި މުލަކަށްވެސް އަތޮޅު ޗެމްޕިއަންކަން

ތިނަދޫ ރީޖަނަލް ޕޯޓުގެ އަޕްޑޭޓް: ގާޑް ހައުސް އިމާރާތުގެ ފައުންޑޭޝަން ފޫޓިންގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތްތައް ނިންމާލައިފި

އޮމަދޫ އަތޮޅު ފައިނަލަށް، މޮޅަކާއެކު ކަނޑުހުޅުދޫ އުންމީދު ދަމަހައްޓައިފި

ޑރ. އަބްދުއްސަމަދު ހޮސްޕިޓަލުގެ ބޯޑު އެކުލަވާލައިފި

« 1 ...