ގދ. ތިނަދޫ

ގދ. ތިނަދޫން މީހުން ބޭލުން: ދުވަހަކުވެސް ނާސިރަށް މާފެއް ނުކުރާނަން: އާދަންބެ

2

ގދ. ތިނަދޫން މީހުން ބޭލި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ފަށައިފި

އެނަމާ ކާރިސާއަށް 18 އަހަރު: އަލީގެ ހަޔާތުގެ ކޮންމެދުވަހެއް ކަނޑުވެ މަރުވި މަންމަގެ ހަނދާންތަކާއެކު

ހިންނަވަރާއި މާމިގިލި އަދި މުލަކަށްވެސް އަތޮޅު ޗެމްޕިއަންކަން

ތިނަދޫ ރީޖަނަލް ޕޯޓުގެ އަޕްޑޭޓް: ގާޑް ހައުސް އިމާރާތުގެ ފައުންޑޭޝަން ފޫޓިންގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތްތައް ނިންމާލައިފި

އޮމަދޫ އަތޮޅު ފައިނަލަށް، މޮޅަކާއެކު ކަނޑުހުޅުދޫ އުންމީދު ދަމަހައްޓައިފި

ޑރ. އަބްދުއްސަމަދު ހޮސްޕިޓަލުގެ ބޯޑު އެކުލަވާލައިފި

ދެވަނަ މޮޅާއެކު ވާދޫ ކުރިއަށް، ކޮނޑޭ ފެށީ ތަފާތު ބޮޑު މޮޅަކުން

ވާދޫ، ގާފަރު، މަތިވެރީގެ އިތުރުން ހުރާ އަދި ބޮޑުފޮޅުދޫވެސް ފެށީ މޮޅަކުން

ތިނަދޫ ހޮސްޕިޓަލަށް ފޮނުވި 5 ޑޮކްޓަރުން ވަނީ ފިލައިގެން ގޮސްފައި: ހެލްތު މިިނިސްޓަރު

2

ތިނަދޫގައި ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި އެކަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ކޮވިޑުގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެ، ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 290 އަށް

2 ...