ފުޓްސަލް

މިއަހަރުގެ ކްލަބު މޯލްޑިވްސް ކަޕް އޭޕްރީލްގައި

ވިލިޖޯލި ކޮޅަށް ނުވަ ލަނޑު ޖަހައި، ވެމްކޯ އިން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ވިލި މުއައްސަސާ ކަޕް: ފިރިހެނުންގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ރާވައި ހިންގުމުގައި ހީވާގި ކަނބަލުންގެ ޓީމެއް!

ވިލި މުއައްސަސާ ކަޕްގެ ފައިނަލުގެ ޖާގަތައް ވިލިޖޯއްޔާއި ކްލަބު ވެމްކޯއަށް

ކްލަބު ވެމްކޯ އާއި ކްލަބު އެމްޓީސީސީ ސެމީއަށް

އެމްއާރުސީސީ ބަލިކޮށް، އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ ސެމީއަށް

ސެމީގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ވިލިޖޯލިން ހޯދި އިރު، ކްލަބު އެމްޓީސީސީން އުންމީދު އާކޮށްފި

ކްލަބު އެމްޓީސީސީ އަތުން މޮޅެއް ހޯދައި، މޯލްޑިވް ގޭހުން ސެމީގެ އުންމީދު އާކޮށްފި

1

ވިލިމާލެ ޕޮލިސް ބަލިކޮށް، ވިލިޖޯލިން ސެމީގެ އުންމީދު ބޮޑުކޮށްފި

ކްލަބު ވެމްކޯ އިން ސެމީގެ އުންމީދު ބޮޑުކޮށްފި

ޕޮލިހަށް މުބާރާތާ އަލްވަދާއު ކިޔަން ޖެހުނު އިރު، އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އަތުން ވިލިޖޯއްޔަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

ކުލަގަދަ ރަސްމިއްޔާތަކާއެކު ވިލި މުއައްސަސާ ކަޕް ފަށައިފި

« 1