އަލިފާނުގެ ހާދިސާ

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ފިހުނު ބިދޭސީ މީހާގެ ހާލު ސީރިއަސް، ފަރުވާ ދެނީ ވެންޓިލޭޓަރުގައި

ރޯވި ގަރާޖު ހިންގަން ހުއްދަ ދީފައި އޮތީ ހުޅުމާލޭގައި: ފުލުހުން

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ: މަރުވި ތިން މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ގައުމަށް ފޮނުވާލައިފި

ނިރުފެހި ގެއަށް ހުޅުގަނޑު ފެތުރެން ނެގީ ދޮޅު މިނެޓު: ފުލުހުން

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް އެހީވާން ހުޅުވި ފަންޑަަށް 200،000 އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ

ރެހެންދީ ސްކޫލުގެ ކަރަންޓް ބޯޑުގައި ރޯވުމުން ދަރިވަރުން ގެއަށް ފޮނުވާލައިފި

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ: ކާކުކަން ނޭނގުނު މީހާ ދެނެގަނެވިއްޖެ

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް އެހީވާން ހުޅުވާލި ފަންޑަަށް 150،000 ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ

ނިރުފެހިގެ ތަޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ހާލު ޖެހުނު މީހުންނަށް އެހީވާން މިޝަން ފޯ މައިގްރެންޓް ވޯކާސްއިން ފަންޑެއް

ވަން ފޮޓޯ: އެންމެ ގިނަ މީހުން މަރުވި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި މަރުވި އެކަކު އަދިވެސް ދެނެނުގަނެވޭ: ޕޮލިސް

3 ...