އަލިފާނުގެ ހާދިސާ

އާގަލާ ބޯޓުގައި ރޯވުން: ކަނޑުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ފަސް ފަސިންޖަރުން, ގެއްލުން ފަސް މިލިއަނަށް އަރާ!

1

އާގަލާ ބޯޓު އަނދައި އަޅިޔަށް، ކަނޑުމަތީން ނެގި 14 މީހުން މުއްޔަށް، ގެއްލުނު މީހާ އަދިވެސް ނުފެނޭ

ނިރުފެހިގެއިން ފެނުނީ މަރުވި މީހެއްގެ ފައިތިލި: ފުލުހުން

ގުޅިފަޅުން ފެނުނީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަށްފަހު ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ މީހާގެ ކަށިތައް: ފުލުހުން

އަލިފާން ރޯވެ ދޯންޏެއް އަޑިއަށް، ކަނޑުވި ހަތަރު ފަޅުވެރިޔަކަށް ފަރުވާދެނީ

ދިއްގަރުގައި ލޯންޗެއް ގޮވައި ދެ މީހަކު ފިހިއްޖެ، ދެ މީހުންވެސް އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެއަށް

ނޮޅިވަރަމް ދަނޑުގައި ޓާފު އަޅަން ތިން ދުވަހަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ޓާފުތަކުގައި ރޯކޮށްލައިފި

"ކެފޭ ތާސީރު" އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލު ކުރަނީ

ނީލަން ފިހާރަ: އުސޫލަކީ ކޮބާތަ؟ ކުއްޔެއް ޓެކުހެއް ދެއްކުމެއްނެތް ބޮޑު ވިޔަފާރިއެއް؟

އީވްނިން ކެފޭގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލައިފި، އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ނުވޭ

އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުގެ ބޮޑު ތަހުގީގަށް ބޭރުގެ ތަޖުރިބާކާރުންގެ އެހީ ހޯދަނީ

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ: ހާލުގައި ޖެހުނު ބިދޭސީން ފަރުކޮޅުފުއްޓަށް

3 ...