ބާސެލޯނާ

ބާސާ ޓްރާންސްފާގެ އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއްގައި ބައިވެރިއެއް ނުވަން، ބައްޕަ ބުނީމަ ސޮއިކޮށްލީ: ނޭމާ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔަކަށް ގަވީ، އެންމެ މޮޅު ގޯލްކީޕަރަކީ ކޯޓުއާ

އެލް ކްލެސިކޯގައި ޗެމްޕިއަން ރެއާލް ފެންވަރު ދައްކާލައި، ބާސާ ދެވަނައަށް ވައްޓާލައިފި

އެލް ކްލެސިކޯ: މިފަހަރު ދެ ފޯވަޑުންނަށް ބަރޯސާވާނެ

އިންޓަ ކައިރިން ބާސާއަށް ލިބުނީ ޕޮއިންޓެއް، ހާލަތަށް ފިނިކަމެއް ނުލިބުނު

ގްރީޒްމަންގެ ޓްރާންސްފާއަށް ބާސާއާއި އެތުލެޓިކޯން ހައްލު ހޯދައިފި

ޕެޑްރީ ތަފާތު ދައްކައި، އަނެއްކާވެސް ބާސާ އެއްވަނައަށް

ނިންމުންތައް އިންސާފެއް ނޫން، މިހުރީ ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައި: ޒަވީ

2

އިންޓައިން ބާސާ ބަލިކޮށްފި، ލިވަޕޫލާއި ނަޕޯލީއަށްވެސް މޮޅެއް

އެއްބަސްވުން ހަމަވުމުން މެސީ އެނބުރި ބާސާއަށް ދާނެ: ރިޕޯޓު

ލެވަންޑޯސްކީ ނުހުއްޓުވުނު، ބާސާ ކުރިއަށް

ބާސާގެ ޓްރާންސްފާތައް ތަހުގީގުކުރަން ޔޫއެފާއަށް ގޮވާލައިފި

« 1 ...