އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

ދ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން ތަފާތު އުފާވެރި މަންޒަރެއް، ކުލާސްތައް ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓާނީ ދަރިވަރުން އަމިއްލަޔަށް

ދައުރުވަނީ 2014ގެ ފޮތެއްގެ ފޮޓޯ، ދީނާ ހިލާފު ކޮންޓެންޓު ހުރުމުން ވާނީ އިސްލާހުކޮށްފައި: އެޑިއުކޭޝަން

މުސާރަ ބޮޑުކުރުމާއެކު ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ވަޒީފާތަކަށް ތަރުހީބު ބޮޑު: މިނިސްޓަރު

ދިރާސީ އާއަހަރުގެ ކިޔެވުން ފަށައިފި، 93000 އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން

ޓީޗަރުންނަށް ކިޔަވައިދިނުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރަން މިއަހަރު ފަށާނެ: މިނިސްޓަރު

ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށާއި އިގުތިސާދު ކުރުމަށް ރައީސް ދަރިވަރުންނަށް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

ނޮޅިވަރަންފަރު ސްކޫލް ޓީޗަރަކު އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ސިނާންގެ ކޮލަމް: ބޭކާރުވި ބޮޑުޗުއްޓީ! މިއީ އެޑިޔުކޭޝަނަށް ރަސްމީކޮށް ދަންނަވަން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ.

1

ގްރޫޕް ހަދައިގެން އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތުގައި ޓީޗަރަކު ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

މާލެ ސްކޫލުތަކަށް ވަންނަން އެދުނު ދަރިވަރުންގެ އަދަދު ދެ ގުނަ އިތުރުވެއްޖެ

ޖިންސީ ކަންކަމަށް ހިތްވަރުދޭ މެނޫއެއް ބަހައްޓާފައިވަނީ ސްކޫލަށް ނޭނގި: ރެހެންދި ސްކޫލް

ރިޕޯޓު ފޮތްދީ ދަރިވަރުން ދޮޅު މަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއަކަށް

2 ...