ޑރ. ފާތިމަތު ނަޒްލާ ރަފީގު

މި މަސް ތެެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިންނަށް ވެކްސިން ދޭން ފަށަނީ، ޖަހާނީ ފައިޒާ

އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ނެތި ހުރިހާ ރަށަކަށް ވެކްސިން ލިބޭނެ: ޑރ. ނަޒްލާ

ކުޑަކުދިންނަށް ޖެހޭނެ ވެކްސިނެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުން: ޑރ. ނަޒްލާ

އާބާދީގެ 27 އިންސައްތަ މީހުން އަދިވެސް ތިބީ ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ އެންމެ ޑޯޒެއްވެސް ނުޖަހައި: ޑރ. ނަޒްލާ

50 އިންސައްތަ މީހުން ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް ލުއި ދެނީ

މާލެއިން އަތޮޅުތަކަށް ދަތުރު ކުރުމުގައި ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފުތާގައި ލުޔެއް ދޭން ނިންމާފައެއް ނެތް: ޑރ. ނަޒްލާ

1

ޒުވާން އުމުރުފުރައިގެ މީހުން ވެކްސިން ޖަހާލެއް މަދު: ނަޒްލާ

ހާލުދެރަވެގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދާ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން އިތުރުވެއްޖެ، އަލާމާތް ފެންނަނަމަ ޓެސްޓު ކުރައްވާ!: ނަޒްލާ

ފެލިވަރު ކުލަސްޓާ: ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 489 އަށް

ވޭމަންޑޫން 50 މީހުން އަދި މާމިގިލިން 65 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

ވެކްސިންގެ ސަބަބުން ލޭގަނޑުވުން ވަކި އިތުރުވާ ކަމަކަށް ދުނިޔޭގެ ދިރާސާތަކުންވެސް ފާހަގައެއް ނުވޭ: ޑރ. ނަޒްލާ

« 1 ...