ޑރ. އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް

ރަތަފަންދޫގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި އަންހެނެއްގެ ހަށިގަނޑުގެ ބޮޑުބައެއް ފިހިއްޖެ

ތިނަދޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބުނު މީހަކު މާލެއަށް

ޑރ. އަބްދުއްސަމަދު ހޮސްޕިޓަލުގެ ބޯޑު އެކުލަވާލައިފި

ޑރ. އަބްދުއްސަމަދު ހޮސްޕިޓަލުގެ 82 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ތިނަދޫ ޑރ އަބްދުއް ސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓާ މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައި ނިމިއްޖެ

މަހަށް ގޮސް އުޅުނު މީހަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެއްޖެ

ގައިދީއަކު މަރުވުން: ދަތުރު ހަމަނުޖެހޭތީ 5 ދުވަސްވީއިރުވެސް ކަރެކްޝަނާ ހަވާލު ނުކުރެވި

2

ތިން މަހުގެ ކުއްޖާގެ މަރު: އިހުމާލުވިކަމަށް ތުހުމަތުވާ ޑޮކްޓަރު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ތިން މަހުގެ ކުއްޖާ މަރުވުން: ކުރިން ކޮވިޑު މަރެއްކަމަށް ބުނެފައި ފަހުން ކޮވިޑް ނޫން ކަމަށް ނިންމައިފި

ކޮވިޑުގައި ތިން މަހުގެ ތުއްތު ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑުގައި ތިނަދޫން އިތުރު މަރެއް، ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 235 އަށް

ތިނަދޫ ހޮސްޕިޓަލް ބޮޑުކޮށް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައެއް ނިންމާލައިފި

« 1