Close

މަރު

ނައީމާގެ ޖަނާޒާ މިއަދުގެ އަސްރު ނަމާދަށްފަހު

ނައީމާގެ ހަށިގަނޑުން ކުނިވަސް، މޫނުގެ އެއްފަޅި ކަޅުވެ، ފުފިފައި!

މަނަދޫ ނައީމާގެ މަރު: ހަށިގަނޑު ފެނުނު ގެ ހުރީ ޕޮލިސްސްޓޭޝަން ކައިރީ، ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވާ ސަރަހައްދެއް

މަނަދޫ ނައީމާގެ މަރު: "މިރަށު މީހަކަށް މިފަދަ ކަމެއް ކުރާކަށް ނުކެރޭނެ"

3

މަނަދޫން މަރުވި މީހާގެ ހަށިގަނޑުން ބޮޑެތި ޒަހަމްތަކެއް، ހުއްދަ ނެތި ރަށަށް އަރައި ފޭބުން މަނާ

1

މަނަދޫ ގެއެއްގައި އެކަނި ދިރިއުޅެމުންދިޔަ މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ކަނޑުހުޅުދޫގައި މަރުވީ ނަފްސާނީ ބަލި މީހެއް، ހަވާލުވާން ޖެންޑާގައި އެދުނު!

އުމްރާއަށް ގޮސް އުޅުނު ދިވެއްސަކު މަރުވެއްޖެ

އިސްތިފާ އިބްރާހިމް މަނިކު އަވަހާރަވެއްޖެ

ގާސިމްގެ މަރު: އަދުހަމްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެއްޖެ

އަނަސްގެ މަރު: ދައުވާ ލިބޭ މީހުންގެ ބަންދަަށް ލުޔެއް ނުދިން، ހުލާސާ ބަޔާން އަންނަ މަހު

އއ އަތޮޅުގެ ރިސޯޓެއްގައި ފަތުރުވެރިޔަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

6 ...