މަރު

އަޅައިލާނެ މީހަކު ނުވެގެން މާމެންދޫން ގުރައިދޫ މަރުކަޒަށް ގެންދިޔަ އަލިފުތާ ކޮވިޑުގައި މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑުގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެ، ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 244 އަށް

ކޮވިޑް ޖެހިގެން ދުނިޔޭގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ފަސް މިލިއަނަށް އަރައިފި

ކެރެލާގެ ރީތީގެ ދެ ރާނީން ކާރު އެކްސިޑެންޓެއްގައި މަރުވެއްޖެ

ޕަޓީނާ ރިސޯޓުގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެ

އިއްސެގެ މަރު: ފުލުހުން ބުނަނީ ސުމޮންއަށް އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށް

ކޮވިޑުގައި އައްޑޫން އިތުރު މަރެއް، ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ އަދަދު 243 އަށް

ނަރުސްމީހާ މަރުގެ މައްސަލައިގައި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

1

ދަން ޖެހުނު ކަމަށް ބުނާ ނަރުހުގެ މަރުގައި ޝައްކުތަކެއް: ފިރިމީހާ ފުރުން މަނާކޮށް މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަނީ

ކޮވިޑުގައި އައްޑޫން މިއަދުގެ ދެވަނަ މަރު، ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 242 އަށް

ކޮވިޑުގައި އައްޑޫން އިތުރު މަރެއް، ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 241 އަށް

ޕޮލިސް ނޯތު ޑިވިޝަން ކޮމާންޑަރުގެ ކުއްލި ވަކިވުން: ފުރަތަމަ ހާފުގައި ވެސް ނަދީމް ދަނޑުމައްޗަށް ވެއްޓުނު

... 7 ...