ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ

ފެނާންޑޭޒްގެ ދެ ގޯލާއެކު ޕޯޗުގަލް ވޯލްޑް ކަޕަށް

ބޮޑު ލަދަކާއެކު އިޓަލީގެ ވޯލްޑް ކަޕް ހުވަފެނަށް އަނެއްކާވެސް ހިތި ނިމުމެއް، ޕޯޗުގަލް ހެވިލާފައި ކުރިއަށް

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އެތުލެޓިކޯ އަތުން ބަލިވެ، ޔުނައިޓެޑް ކަޓައިފި

ރޭގެ ހެޓްރިކަށް ސަމާލުކަން، އެންމެ ގިނަ ގޯލު ޖެހުމުގެ ރެކޯޑު ރޮނާލްޑޯއަށް މުގުރައިލެވުނީތަ؟

ފުޓްބޯޅަ ތަރިން ބިލިއަނަރުންނަށް ވަނީ!

ރޮނާލްޑޯގެ މާޔޫސްކަމަށް ނިމުން ގެނެސް ޔުނައިޓެޑް މޮޅުކޮށްދީފި

ދެވަނަ ޑިވިޝަންގެ މިޑްލްސްބްރާ އަތުން ބަލިވެ ޔުނައިޓެޑް ކަޓައިފި

ރޮނާލްޑޯ ހިތްހަމަ ނުޖެހުނަސް، ބަދަލުކުރި ސަބަބު އެނގެން ޖެހޭނެ: ރަންގްނިކް

ފީފާގެ ފެއާ ޕްލޭ އެވޯޑު ޑެންމާކު މެޑިކަލް ޓީމަށް، އެންމެ މޮޅު ގޯލަކަށް ލަމެލާގެ "ރަބޯނާ" ގޯލު

42 އަހަރު ތެރޭ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޔުނައިޓެޑް ދަނޑުގައި ވުލްވްސް މޮޅުވެއްޖެ

2021 ރިވައިންޑް: ޔޫރޯގެ "ނަމޫނާ މަންޒަރު"، މެސީ އާއި ރޮނާލްޑޯގެ ޓްރާންސްފާ

ބާންލީ ބަލިކޮށް ޔުނައިޓެޑް ހަވަނައަށް

« 1