Close

ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ

އަލް ނަސްރު މޮޅުކޮށްދިން ގޯލަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ސަޖިދަ ޖެހުމުން، އެކަމަށް ސަމާލުކަން

ރޮނާލްޑޯއާއި ނޭމާ ކަހަލަ ކުޅުންތެރިން ގެންނަން ނިއުކާސަލްގެ ފެންވަރެއް ނެތް: ހޯވް

އަލް ނަސްރުގެ ޓްރާންސްފާއާއެކު ރޮނާލްޑޯއަކީ މިހާރު ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުސާރަ ބޮޑު އެތުލީޓު

އަލް ނަސްރުގެ ކޯޗުކަމުން ރުޑީ ގާސިއާ ވަކިކޮށްފި

އިންގްލެންޑް މޮޅުވީ ކޭންއާއި ސަކާގެ ގޯލުތަކުން، ޕޯޗުގަލްއާއި އިޓަލީއަށްވެސް މޮޅެއް

ޔުނައިޓެޑުގައި ކުރިމަތިވި އުނދަގޫ ހާލަތުގައި ރަނގަޅު ރައްޓެހިން އެނގިއްޖެ: ރޮނާލްޑޯ

ރޮނާލްޑޯ ހިމަނައިގެން ޕޯޗުގަލްގެ ސްކޮޑު އިއުލާނު ކޮށްފި

ބިންހެލުމުގައި ހާލުގައި ޖެހުނު ތުރުކީ އާއި ސީރިއާގެ ރައްޔިތުންނަށް ރޮނާލްޑޯގެ އެހީގެ ފްލައިޓެއް

ރޮނާލްޑޯގެ ހަތަރު ގޯލާއެކު އަލް ނަސްރު މޮޅުވެއްޖެ

އެކްސްކްލޫސިވް: ސައޫދީގައި ރޮނާލްޑޯގެ އުފަންދުވަހަށް ސުޝީ ތައްޔާރުކޮށްދިން ދިވެހި ޝެފުގެ ވާހަކަ

ރޮނާލްޑޯ ބޭނުންވީ ޗެލްސީ ނޫނީ ބަޔާން: އެޖެންޓާ މައްސަލަ ގޯސްވީ އެފުރުސަތު ނުލިބުމުން!

ލީގުގައި ރޮނާލްޑޯ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި އަލް ނަސްރަށް މޮޅެއް

« 1 ...