Close

ސީޕީ މުހައްމަދު ހަމީދު

ފުލުހުން ޓޭޒާ ގަން ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

1

މާރާމާރީތަކާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ގެއްލުންދިނުން ގުޅިފައިވަނީ ހަތަރު ގޭންގަކާ: ސީޕީ ހަމީދު

ފޮޓޯ: ފުލުހުންގެ 34ވަނަ އަސާސީ ތަމްރީން ކޯހުގެ ނިންމުން

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމުގައި އަމަލުކުރި ގޮތާމެދު ކަންބޮޑުވޭ: ސީޕީ ހަމީދު

1

މި ފަހުން ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކާ ގުޅިގެން ބޮޑު ތަހުގީގެއް ފަށައިފި

ޑުރަގު އޮޕަރޭޝަނެއްގައި 17 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް، ނުވަ ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އަތުލައިގެންފި

ޗާގޯސް މައްސަލައާ ބެހޭގޮތުން ސަރުކާރުން ފުލުހުންނަށް މައުލޫމާތު ދީފި

އިންޓަޕޯލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުރަތަމަ ދިވެހި ފުލުހަކަށް ރިލްވާން

13 ކިލޯގެ ޑުރަގު މައްސަލައިގައި ހަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް 15 ދުވަހަށް ބަންދު

އަޅުގަނޑަށް ނުފޫޒު ފޯރުވޭނެ މީހެއް ނުހުންނާނެ: ސީޕީ

ރާއްޖޭގައި ހަރުކަށި ފިކުރު ފަތުރާ 4،000 އަށްވުރެ ގިނަ ޕޭޖާއި ސައިޓްތައް!

ބޮޑެތި އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ޓޭޒާ ގަން ބޭނުންކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

1
« 1 ...