އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ

ޖިއާންގެ މަރުގެ ބަދަލުދޭން ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފު ކޮށްފި

ބޮލަށް ސިމެންތި ބަސްތާ ވެއްޓި ޖިއާން މަރުވުން: ގެއްލުމުގެ ބަދަލަށް 4.5 މިލިޔަން ރުފިޔާ ދިނުމަށް ހުކުމްކޮށްފި

އުނގޫފާރުގެ އިސްލާމިކް ސެންޓަރު މަރާމާތު ކުރުމަށް އެސްޖޭއަށް

ޑިފެންސްގެ އާ އިމާރާތާބެހޭ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދެވެން ނެތްކަމަށް ކުރި ހުކުމަށް ހައިކޯޓުން ތާއީދު

އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ ފިޔަވައި އެހެން ސިނާއަތްތައް ކުރިއަރަން ފަށައިފި

މާލޭގައި ހަދަމުން އަންނަ އިމާރާތަކުން ބިދޭސީއަކު ވެއްޓިއްޖެ

ސިމެންތި ބަސްތާއިން ޖެހި ކުއްޖަކު ނިޔާވުން: އެމްޑީގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރިޔަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރިމަގު ބަނަ، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ހާލަތު ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރޭ: ދިރާސާ

1

ރާއްޖޭގެ ކުއާޓާލީ ޖީޑީޕީ 5.9 ޕަސެންޓް ދަށްވެއްޖެ

ލިފްޓާއި ލިޕްޓަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނުން ޑިއުޓީ ކަނޑާލަން ހުށަހަޅައިފި

ސްކޫލްތައް ހުޅުވުމާ ގުޅިގެން، މުދާ އުފުލޭ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އަޅާ 1،530 ފްލެޓުގެ ފުރަތަމަ ސްޓްރަކްޗާ ނިންމާލައިފި

« 1