Close

ކްލަބު އީގަލްސް

އައިސަމްގެ ގޯލުތަކާއެކު މާޒިޔާއިން ދެވަނަ ފަހަރަށް ޕްރެސިޑެންޓްސް ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ފައިނަލް މެޗެއްގައި "ފެވަރިޓް" ޓީމެއް ނޯންނާނެ!

ޕްރެސިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ފައިނަލް އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރެޔަށް ފަސްކޮށްފި

ވަން ފޮޓޯ: ބުރު ބަލިކޮށް، އީގަލްސް ޕްރެސިޑެންޓްސް ކަޕްގެ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދުން

އިތުރު ވަގުތުގައި ބުރު ކަޓުވާލައި، އީގަލްސް ފައިނަލަށް

ސާންތިގެ ތައުރީފު ނިޒާމްބެއަށް: ޖެހިލުންވާނެ ޓީމެއް ނެތްކަން ސާބިތުކޮށްދީފި!

އެންމެ ބޮޑަށް ވިސްނަން ޖެހެނީ "އޯވާ ކޮންފިޑެންސް" ވިޔަ ނުދޭން: ނިޒާމްބެ

ވެލެންސިއާ އޮތީ ނާޒުކު ހާލަތެއްގައި: ފެސްކޯ

ޗެމްޕިއަން ވެލެންސިއާ ކަޓުވާލައި، އީގަލްސް ސެމީއަށް

ވެލެންސިއާ ކޮންމެ ހާލަތެއްގައި އޮތަސް އެއީ ބްރޭންޑެއް، "އަންޑައެސްޓިމޭޓް" ނުކުރާނަން: ސާންތި

ފަހަތުން އަރައި ސަސް ބަލިކޮށް، އީގަލްސް ފެށީ މޮޅަކުން

"ދަގަނޑޭއަކީ އިންސްޕިރޭޝަނެއް، ޓީމުގެ ހިތްވަރަށް އޭނާގެ ލީޑާޝިޕް މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރޭ"

« 1