ސިވިލް ކޯޓް

ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ޒުބެއިރު އިސްތިއުފާ ދެއްވަނީ

ތޮޅެންދޫ ކުއްޔަށް ދިނުން ހުއްޓާލަން ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި އަމުރަށް ހައިކޯޓުން ތާއީދުކޮށްފި

ދޮގު ހަބަރު ފެތުރި ކަމަށް ބުނެ 10 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ސަލީމު ކޯޓަށް!

ބޭންކަށް 6.3 މިލިއަން ދައްކަން އަލްހާނާއި އިތުރު ބަޔަކަށް ހުކުމްކޮށްފި

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކާއެކު އަމީންއަށް މޯލްޑިވިއަންގެ ވަޒީފާ އަލުން ދޭން ހުކުމްކޮށްފި

ޕީޕީއެމުން ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވުމުން އިންޑިއާ އައުޓް މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

އެމްއެޗްއޭގެ ވެރިޔާ ހުސެއިން އަބްދުﷲގެ ހިއްސާ ބެހީ ގޯސްކޮށް ކަމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމައިފި

ރާއްޖޭގައި އަލަށް އެކުލަވާލި މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނަށް މިއަދު އަމަލުކުރަން ފަށައިފި

ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ކުލިން 250،000 މާފު ކޮށްދޭން އަމުރުކޮށްދިނުމަށްއެދި ހުށަހެޅި މައްސަލަ ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފި

ބާ އިމްތިހާން ފަސްކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދެވެން ނެތް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިިފި

ގުޅިފަޅުގެ މަސައްކަތް ލަސްވެގެން، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއަށް 2.4 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ކުރި ހުކުމް ބަދަލެއް ނުކުރި

ނާދިރާއަށް ދޭން އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއަށް އަމުރުކުރި 1.8 މިލިޔަން، ހައިކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން ދޫނުކުރެވޭނެ

2 ...