ސިވިލް ކޯޓް

ހައިކޯޓުން ޕީއެސްއެމަށް: "ކާށި އަޅަން ރުކަށް އަރާނެ މީހަކު ހޯދާ އުސޫލުން" މަސައްކަތް ހަވާލުނުކުރެވޭނެ

1

ވޯޓާ ތީމް ޕާކްގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލުކުރި ނިންމުމަށް އަމަލުކުރުން ފަސްކުރަން އަމުރުކޮށްފި

ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ސުލޫކީ މައްސަލަ ސާބިތުވެ ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އަލީ އަބްދުﷲއަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ނިންމައިފި

ފެނަކައަށް 17.8 މިލިއަން ދޭން ޝަރޫއަށް އެންގީ ރަނގަޅަށް، އެއަށް ޑިރެކްޓަރުން ޒިންމާވާން ޖެހޭނެ: ސުޕްރީމް ކޯޓް

އެސްޓީއޯއަށް 1.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމަށް ސްޓްރާޑާގެ މައްޗަށް ހުކުމްކޮށްފި

ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީކަމަށް 17 ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައިފި

ވިލިމާލޭގައި ބަގީގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ދިން ހުއްދަ ބާތިލުކުރި ނިންމުން ތަންފީޒު ނުކުރުމަށް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

1

އެސްއޯފްގެ އެކައުންޓުގައި ފައިސާއެއް ނެތް، އެކައުންޓް ފްރީޒްކުރުމަށް މިހާރު މަސައްކަތެއް ނުކުރަން: އޭސީސީ

އެރިޔަދޫ ރިސޯޓު ވިއްކާލަން އެސްބީއައި އިން ކުރި އިއުލާނަށް އަމަލު ނުކުރަން އަމުރުކުރީ ރަނގަޅަށް: ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފިނޭ ޕަވާހައުސް މައްސަލަ: ފެނަކައިން 2.5 މިލިޔަން ނަގައިދޭން އެދުނު މައްސަލަ އަލުން ބަލަން އަންގައިފި

ކްރެމަ ޖީއެމްބީއެޗްއިން އެދުނު ގޮތަށް ތ. ކާއްޑޫ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދޫނުކުރުމުގެ އަމުރެއް ނުނެރެދިން

« 1 ...