ކުއްލި ޚަބަރު

ޒަޔާންގެ މަރު: ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބި ބޮޑެތި މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލައިފި

ފަސް ވޯލްޑް ކަޕެއްގައި ގޯލު ޖެހި ހަމައެކަނި ކުޅުންތެރިޔަކަށް ރޮނާލްޑޯ

އެންމެފަހުން ޖީއެސްޓީ ބޮޑުކުރާ ބިލަށް ވޯޓަށް އަހައިފި، ބިލް އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރީ 55 މެންބަރުންގެ ވޯޓުން

ހިޔާ ފުލެޓްތަކަށް ކަރަންޓު ދޭ މައި ކޭބަލް ބުރިވެ، ފުލެޓްތަކުން ކަރަންޓާއި ފެން ކެނޑިއްޖެ

ނިރުފެހި ގެއަށް ހުޅުގަނޑު ފެތުރެން ނެގީ ދޮޅު މިނެޓު: ފުލުހުން

ޓެރަރިޒަމްގެ އޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކުރި މީހުން އުޅުނީ ގޮވާތަކެތި ބޭނުންކޮށް ގިނަ ބަޔަކު މަރާލަން: ފުލުހުން

އީސީ ޝަރީފު، އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

ލޭންޑިން ކްރާފްޓެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އެކަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ގުޅިގެން މާލެއާއި އައްޑޫގައި ކައުންޓާ ޓެރަރިޒަމް އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފި

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 10 އަށް

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އަންހެނަކު މަރުވެއްޖެ

މާލޭގެ ގަރާޖެއްގައި އަނެއްކާވެސް އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާއެއް، މިހާތަނަށް 10 މަރު!

6 ...