ކުއްލި ޚަބަރު

ގުޅިފަޅު އަލިފާނުގެ ހާދިސާ: އިތުރު ކަށިތަކެއް ފެނިއްޖެ

ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލާގައި ހެލްތުގެ ކުރީގެ ނައިބަކާއެކު 3 މީހަކަށް ދައުވާކޮށްދޭން އެދި ޕީޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި

1

ނިޝާމާގެ މަރުގެ ތުހުމަތުވާ ފައިސަލް މަރުވެއްޖެ

ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާނެކަން އިއުލާން ކުރައްވައިފި

ޒިޔަދަމް މަރާލިކަމުގެ ކުށް ޝިފާމްއާއި ޝަނޫންގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާ ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ބްރިޖުގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ރިލްވާންގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުވާ މުނާޒު ސީރިއާއަށް ފުރީ ރައީސް ޔާމީންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު: ކޮމިޝަން

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ ތުހުމަތަށް ދުންޔާ މައުމޫން އޭސީސީއަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

ދުވާފަރު ކައުންސިލުގެ ބައި-އިލެކްޝަންގައި ނަޒީމްގެ ކެނޑިޑެންސީ ގަބޫލުކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

ނޮޅިވަރަމުގައި އަންހެނަކު މަރާލާފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ވިލުފުށީ ބަނދަރުގައި އޮތް ތެޔޮ ބޯޓެއްގައި ރޯވެ އަނދަނީ

ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓާއެކު އަންނަ އަހަރަށް 42.8 ބިިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

5 ...