ކުއްލި ޚަބަރު

އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުކަމުން އަމްރު ވަކިކުރައްވައިފި

2

މުލަ ރޯދަ ދުވަހަކީ ބުރާސްފަތި ދުވަސް، ރަމަޟާން މުބާރިކް

ހަނަފީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ގާސިމްގެ މަރު: އަދުހަމްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެއްޖެ

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތް: މޫސާ އަލީ ޖަލީލަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި، އެއްމިލިއަން ރުފިޔާ އަނބުރާ ހޯދަނީ

ޖޭޕީ އިސްވެ އޮވެ ގާސިމް އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަން ނިންމައިފި

ކޮލަމާފުށީގައި ޕްރިންޓްކުރާ ތަނެއްގައި ރޯވެ އަނދައި ހުލިވެއްޖެ

ހެންވޭރު އިމާރާތަކުން ވެއްޓި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

އާގަލާ ބޯޓު އަނދައި އަޅިޔަށް، ކަނޑުމަތީން ނެގި 14 މީހުން މުއްޔަށް، ގެއްލުނު މީހާ އަދިވެސް ނުފެނޭ

ބޯޓެއްގައިގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދަނީ، ކަނޑަށް ފުންމާލީ 15 މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

1

ފުވައްމުލަކު ސްޕާއެއް ބަލައި ފާސްކޮށް ހަށި ވިއްކާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ލިޓޮންގެ މަރު: ނިޒާމުގެ މައްޗަށް މަރުގެ ދައުވާ އާއެކު އިތުރު ދެ ދައުވާއެއް އުފުލައިފި، މަރާލި ސަބަބު ހޯދިއްޖެ

1
« 1 ...