އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް

ފުލުގައި އޮތް ލެވަންޓޭ އަތުން އެތުލެޓިކޯއަށް ލަދުވެތި ބައްޔެއް

އަލްވޭސްއަށް ގޯލަކާއި ރަތް ކާޑެއް، ފޯރިގަދަ މެޗުގައި ބާސާއިން އެތުލެޓިކޯ ބަލިކޮށްފި

ބާސާއަށް މާޔޫސީ ރެއެއް، މެޑްރިޑް ޑާބީ ކާމިޔާބުކޮށް ރެއާލް އާސްމާނުގައި

ގްރޫޕް ސްޓޭޖު ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވި ފުރަތަމަ އިނގިރޭސި ޓީމަކަށް ލިވަޕޫލް، އެތުލެޓިކޯ ވެސް ދެމިގެންފި

މެސީއާ ނުލައި ކުޅުނު ޕީއެސްޖީއަށް ޕޮއިންޓެއް، ލިވަޕޫލް އަނެއް ބުރަށް

ގްރީޒްމަން އަށް ދެ ގޯލާއެކު ރަތެއް، ސަލާހުގެ ދެ ގޯލާއެކު ލިވަޕޫލް މޮޅު

ޝުއަރޭޒްގެ ގޯލާއެކު އެތުލެޓިކޯއިން ބާސާ ބަލިކޮށްފި، ކޯމަން ބުނަނީ "އޯވާނައިޓް ސޮލިއުޝަނެއް ނެތް ކަމަށް"

ޑެޑްލައިން ޑޭ: ގްރީޒްމަން އެނބުރި އެތުލެޓިކޯއަށް، ބާސާއިން ފޯވަޑަކަށް ލޫކް ޑިޔޯންގް

ޑެޑްލައިން ޑޭ: ރެއާލްއިން އުންމީދީ ތަރި ކަމަވިންގާ އިއުލާން ކޮށްފި، ޗެލްސީން ސައުލް ގެންދަނީ

ފުޓުބޯޅަ ތަރިންނާއި ކޯޗުންގެ ނަޒަރު މިފަހަރުވެސް ރާއްޖެއަށް

1

ޝުއަރޭޒް ދަނޑުމަތީގައި ރޮވިފައި: "ހިތްދަތި ވި ވަގުތު އިތުބާރު ކުރީ އެތުލެޓިކޯ"

ހަތް އަހަރަށްފަހު އެތުލެޓިކޯ އިން ލަލީގާ ކާމިޔާބު ކޮށްފި

2