އޭއެފްސީ ކަޕް

ބޮޑު ތަފާތަކުން މާޒިޔާ ބަލިކޮށް، އޮޑިޝާ ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައިފި

މާޒިޔާއަކީ ބެލެންސް ޓީމެއް، ހަލުވި އެޓޭކިން ކުޅުންތެރިންނަށް ސަމާލުވާން ޖެހޭ: ލޮބޭރާ

އޮޑިޝާ "އަންޑައެސްޓިމޭޓް" ނުކުރެވޭނެ: މިލޯ

ބަޝުންދަރަ ބަލިކޮށް، މާޒިޔާއިން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

އަބަހާނީ އަތުން ބަލިވެ، އީގަލްސްއަށް ޕްލޭ އޮފްގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ

ސާބިއާ އާއި މޮންޓެނެގްރޯގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ކުޅެފައިވާ ބްރަނިމީރް މާޒިޔާއަށް

މޯހަން އުންމީދުގައި: ޗެލެންޖަކީ އަވޭ މެޗެއް ކުޅެން ޖެހުން އެކަނި!

އޭއެފްސީ ކަޕް ޕްރިލިމިމިނަރީ ބުރުގެ މެޗަށް އީގަލްސް މިރޭ ބަންގްލަދޭޝްއަށް ފުރަނީ

ދެ ފަހަރަށް އޭއެފްސީ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ އަންޓިކް މާޒިޔާއަށް

އޭއެފްސީ ކަޕްގައި "ފެއިލް" ނުވާނެ ގޮތެއް ވިސްނަން ޖެހޭ: އިވާން

މާޒިޔާއަށް ދިން ފައިސާ: "އެއީ އޭއެފްސީ ކަޕް ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ވާދަކުރާތީ ދޭ އެހީތެރިކަން"

ރާއްޖޭގެ ލީގުގައި ވެސް ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިން އިތުރުކުރަން މަޖުބޫރު؟ ދަރަނީގެ އަނދަވަޅެއް!

« 1