އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ)

މާލެ "މުއިއްޒު" ކުރަން މުއިއްޒު މޭޔަރު ކަމަށް ވާދަކުރަނީ

ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށްކުރާ ގައުމީ މަސައްކަތަށް ފުލުހުން ޖާގަދޭންޖެހޭ: އަދުރޭ

ރައީސް ޔާމީނަކީ ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ޖަލެއްގައި އޮންނަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއް ނޫން: އަދުރޭ

1

އަދުރޭ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށް ބަޔާން ނަގައިފި

1

ފަނޑިޔާރުންނަށް އިންޒާރެއް ނުދެން، ބޭއަދަބީ ބަހެއް ވެސް ނުބުނަން: އަބްދުއްރަހީމް

މުޅި ރާއްޖެ ތަމްސީލުވާ ގޮތަށް އިދިކޮޅުން ބޮޑު ހަރަކާތެއް ބާއްވަނީ

1

ޔާމީނަށް ނަފުސާނީ އަދި ޖިސްމާނީ އަނިޔާ ލިބެމުންދާ ކަމަށް ބުނެ، މައްސަލަ އެޗްއާރުސީއެމްއަށް

އަދުރޭ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓު ފޮނުވައިފި

މިނިވަން ނުކޮށް ހުއްޓައެއް ނުލާނަން، 2023ގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓަކީ ވެސް ޔާމީން: އަދުރޭ

ފަސް ފަނޑިޔާރުންނަށް ނިސްބަތްކޮށް، އަދުރޭ ހުތުރު ބަހެއް ބޭނުންކުރި މައްސަލަ ފުލަހަށް ހުށަހަޅައިފި

ރައީސް ޔާމީނާއެކު ދާން ޖެހުނު ހިސާބަކަށް ދާން މިހުރީ ތައްޔާރަށް: އަދުރޭ

ސަލަފް އުވާލަން ކުރާ މަސައްކަތާ ދެކޮޅަށް އަދާލަތުން ނޫސްބަޔާން ނެރުން ހުއްޓުވީ އިމްރާން: އިދިކޮޅު

« 1