އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ)

މަލަމަތި ބަދަލުވެއްޖެ، ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބޮޑުތަނުން މުއިއްޒު ކާމިޔާބުކޮށްފި: އަދުރޭ

މުއިއްޒަކީ ޔާމީންގެ ދަރިވަރެއް، ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް އެހެން ކެންޑިޑޭޓުންނާ ތަފާތުވާނެ: އަބްދުއްރަހީމް

މުއިއްޒު ކެމްޕެއިން ދަތުރުތައް ފައްޓަވައިފި, ފުރަތަމަ ބޮޑުތިލަދުންމައްޗަށް!

މުއިއްޒު ހޮވަން ޕީޕީއެމް/ ޕީއެންސީގެ ލީޑާޝިޕުން އެއްގަލަކަށް އަރައިފި

ވިސްނުން ބަދަލުކުރައްވައި، ޔާމީނުގެ ތާއީދު މުއިއްޒަށް ދެއްވައިފި

މުއިއްޒުގެ ކެންޑިޑެސީ ފޯމު ހުށަހަޅުއްވައިފި

ޕްލޭން ބީ އަކީ ޕީޕީއެމްގެ ކެނޑިޑޭޓެއް، މުއިއްޒަކީ ޕްލޭން ސީ: ޝިޔާމް

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްސަލަ ނިމެންދެން އިންތިހާބު ފަސްކުރަން ގޮވާލައިފި

ނަޝީދުގެ ހިޔާލަށް ޕީޕީއެމް ކޯލިޝަނުން ދެކޮޅު، ޗޮއިސްއަކީ ހަމައެކަނި ޔާމީން!

ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ބުންޏަސް "އިންޑިއާ އައުޓް" ހަރަކާތް ހުއްޓާލާކަށް ނުޖެހޭ: އަދުރޭ

ވެރިކަމުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރާނެ ކަމަކީ "ވަގުން"ގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުން: އަދުރޭ

1

އަދުރޭ ވިދާޅުވަނީ މިހާރު ތައްޔާރުވަނީ ވެރިކަމާ ހަވާލުވުމަށް ކަމަށް!

« 1 ...