އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ)

އެއްވުމަށް ހުރަސް އަޅާފައިވަނީ އިންޑިއާ ސިފައިން އޯޑަރަށް ކަމަށް އިދިކޮޅުން ތުހުމަތުކޮށްފި

1

އެއްވުމުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގަން އެމްޑީޕީން ގޭންގުތައް ފޮނުވަން އުޅޭ ކަމަށް އިދިކޮޅުން ތުހުމަތުކޮށްފި

1

އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕެއިންގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ނަޝީދަށް ދައުވަތު ދީފި

އަދުރޭ، ފުއާދަށް: ހެކި ނެތްކަމަށް ބުނެ ޝަކުވާތައް ނުބެލުމަކީ ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ އަމަލެއް، މިއީ އީސީން ހިންގާ ޖަރީމާއެއް

ހިސާބު ދިމާވެއްޖެ، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީއަށް 25 ޕަސަންޓުވެސް ނުލިބޭނެ: އަދުރޭ

1

ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުވާނެކަން ޔަގީންވެއްޖެ: އަދުރޭ

ޔާމީންގެ ގައިގައި އަތެއް ނުލެވޭނެ، ދެން ޖަލަކަށްވެސް ނުލެވޭނެ: އަދުރޭ

ރައީސް ޔާމީނަށް ރިޔާސީ ޓިކެޓަށްވުރެ މުހިންމުވީ އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެއިން ބޭލުން: އަދުރޭ

އަދުރޭ ޝުކުރު އަދާނުކުރެއްވުމުން ޑރ. ޖަމީލު ވަކިވަކިން ވަކީލުންގެ ނަން ވިދާޅުވެ ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި

1

ރައީސް ޔާމީނުގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުމަކީ ބޭކާރު ކަމެއް، އެމަނިކުފާނަކީ ފިއްލަވާނެ ބޭފުޅެއް ނޫން: އަދުރޭ

އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕޭނުގެ ބާނީއަކީ ޔާމީން، ކިތަންމެ ދައުވާއެއް ކުރިޔަސް މި ހަރަކާތަށް ހުއްޓުމެއް ނާންނާނެ: އަދުރޭ

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމާ ދެކޮޅަށް ސިފައިން ނުކުންނަން ޖެހޭ: އަދުރޭ

« 1 ...