އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ)

ރައީސް ސޯލިޙުގެ ސަރުކާރުން ކުރާ ވައްކަން ބެލޭނެ ގޮތެއް ނެތް، މިއީ ބިރުވެރި ކަމެއް: އަދުރޭ

1

މިއަދުގެ އަލިރަސްގެފާނު އޮތީ ހިލިހިލާ ޖަހައި މާފުށީ ޖަލުގައި: އަދުރޭ

2

"ރެހެންދި-6" އިން އަދުރޭ ފްލެޓް ގަތް މައްސަލަ އަލުން ހުޅުވައި، އޭސީސީން ބަލަން ފަށައިފި

1

އަދުރޭ ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން ޗިޓު ހަވާލުކޮށްފި

އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކާއެކު ޕީޕީއެމް،ޕީއެންސީން އެއްބަސްވުމެއް ހަދާފައެއް ނޯންނާނެ: އަދުރޭ

ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ރައީސް ގެންގުޅުއްވާ ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް ސިޔާސަތު ރައްޔިތުންނަށް ސާފުވެއްޖެ: އަބްދުއްރަހީމް

2

ވަން ފޮޓޯ: ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަންގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން ޕީޖީ ޝަމީމު އުފުލާ ކޮންމެ ދައުވާއެއް ބާތިލުވާނެ: އަދުރޭ

ޖިހާދާއި މުނައްވަރު ސާބިތުކޮށްދެއްވީ އެނގުމާއި ނޭންގުމުގެ ތަފާތު: އަބްދުއްރަހީމް

ފަނޑިޔާރު އަލީ ރަޝީދު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އައްޔަނުކުރަން ނިންމީ ރައީސް ޔާމީނަށް ނުހައްގުން ހުކުމް ކުރުމުން: ޝިޔާމް

ރައީސް ނަޝީދަށް އަދުރޭ: ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކީ އަދި އިދިކޮޅު ލީޑަރަކީ ވެސް ރައީސް ޔާމީން

ރައްޔިތުން މަގުމައްޗަށް ނިކުތީ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުން މަގުމަތިކޮށް ނިކަމެތި ކުރީމަ: އަދުރޭ

« 1 ...