އއ ހިމަންދޫ

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 6 ރަށަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް ސޯލިހު ފުރާވަޑައިގެންފި

ސުލްތާނުގެ ޖަނާޒާ އިއްޒަތުގައި: ލޮބުވެތި މަންމަގެ ފަހު ފިރުމައިލުން މައިވަންތަ ލޯބީގެ ކަރުނައިގައި

6

އާއިލާއިން ބޭނުން ނުވާތީ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ނުހަދައި ސުލްތާނުގެ ހަށިގަނޑު މާލެ ގެނެސްފި

ހިމަންދޫގެ ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށް އެރަށަށް އާ ޖަނަރޭޓަރު ސެޓެއް

މަސް ދުވަސް ފަހުން ހިމަންދޫ އާންމު ހާލަތަށް ގެނެސްފި

ހިމަންދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް

ހިމަންދުއަށް ޗުއްޓީއަށް ދިޔަ މީހަކާއެކު ފަސް މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، ރަށް މޮނީޓަރިންއަށް

ހިމަންދޫ ގޮނޑުދޮށުން ތިން އިންސާނެއްގެ ކަށިތަކެއް ފެނިއްޖެ

އުރީދޫގެ ސުޕަނެޓް ހިމަންދުއަށް

ހިމަންދޫން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ރަށް މޮނިޓަރިންއަށް

އެމްޓީސީސީން ހިމަންދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ތިން ރަށެއްގައި މަޝްރޫއު ހިންގުމަށް އެހީދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

« 1