ރައީސް އޮފީސް

ސަރުކާރުގެ ރައްދު ނަޝީދަށް: ރައީސް ރަށްރަށަށް ވަޑައިގެން ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވާ ކަންކަން ކޮށްދެއްވާނެ

އަލުން ގްރީން ޓެކްސް ނަގަން ފަށައިފި

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސް ދެއްވާ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މާދަމާ ހަމަވާނެ

އިންތިގާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕާސަންގެ މަގާމަށް މުސްތަފާ ހަމީދު އައްޔަންކޮށްފި

ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ރާނީގެ ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިން އާއި ހުނަރު ކުރިއަރުވަން ސަރުކާރުން އިސްކަންދޭނެ: ނައިބު ރައީސް

ރާނީގެ ތައުޒިޔާ ދަފުތަރުގައި ފަސްޓްލޭޑީ ލިޔުއްވީ މަންމަގެ މެސެޖެއް

ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ރާނީއަށް އެންމެފަހުގެ އިހުތިރާމް އަދާކުރައްވައިފި

މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފަރެސްމާތޮޑާގައި، ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަސް ކާށިދޫގައި

ރާނީ އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން ތިން ދުވަހަށް ދިވެހި ދިދަ ބައިދަނޑިއަށް ތިރިކުރަން ނިންމައިފި

އިންތިގާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕާސަންގެ މަގާމުން ލައިޒާ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

1

ރައީސްގެ ވިސްނުންފުޅަކީ ވެސް މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ އަދަދު ވަކި ވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓުން

« 1 ...