ދުނިޔެ

ތައިލެންޑު އިމިގްރޭޝަންގެ ދެ އޮފިސަރަކަށް ކޮވިޑް 19 ޖެހި، ބައެއް ގައުމުތަކަށް އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ދިނުން ހުއްޓާލައިފިި

1

ޔޫކޭގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަލާމާތްތައް ފެންނަން އާންމުގޮތެއްގައި ފަސް ދުވަސް ނަގާ: އެމެރިކާގެ ސައިންސްވެރިން

ޔޫކޭގައި ކޮވިޑް 19އާއި ގުޅުވައި، ދޮގު ޚަބަރު ފަތުރާ ޓުވިޓާ އެކައުންޓުތައް ބަންދު ކުރަނީ

ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެ މުޅި އިޓަލީ ބަންދުކޮށްފި

ކޮވިޑް 19 ގައި މަރުވާ މީހުން އިތުރުވެ، 16 މިލިޔަން މީހުންނާއެކު އިޓަލީގެ ބޮޑު ބައެއް ބަންދުކޮށްފި

ޔޫއޭއީގައި ކޮވިޑް 19 އަށް ފަރުވާދެނީ ހިލޭ، އިންޝުރަންސެއްވެސް ބޭނުމެއް ނުވޭ

ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު ވުހާން ފިޔަވައި ހޫބޭގެ އެއްވެސް ސަރަހައްދަކުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ މީހަކު ނުފެނޭ

ކޮރޯނާވައިރަސް: ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑުން 50 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ދެނީ

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެށުނީ ޗައިނާއިން ކަން ޔަގީނެއް ނޫން: ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

އިންޑިއާއިން ބޭސް އެކްސްޕޯޓް ކުރުން ލިމިޓްކޮށްފި

ކޮވިޑް-19ގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެ އިރާނުން 54000 ގައިދީން ދޫކޮށްލައިފި

... 92 ...