ދުނިޔެ

ޗިލީއިން ކޮވިޑް-19 އަށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ، އެމީހާވަނީ ރާއްޖެއަށްވެސް ދަތުރުކޮށްފައި

ރާނީ އެލިޒަބަތު އެދިވަޑައިގަންނަވަނީ ޕްރިންސް ހެރީ އާއި މޭގަން އެނބުރި ޝާހީ އާއިލާއާ ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް

ކޮރޯނާވައިރަސް: މުވައްޒަފުން ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޓުވިޓާއިން އަންގައިފި

އީރާނުގެ ސުޕްރީމް ލީޑަރުގެ އެޑްވައިޒަރު ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން އަވަހާރަވެއްޖެ

ސައުދީން ވެސް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ މީހަކު ފެނިއްޖެ

މިއާއިލާގެ ދެވަނަ ދަރިފުޅުވެސް ވީ ލީޕް އިޔާ ބޭބީ އަކަށް

އަފްޣާނުގެ 18 އަހަރުވީ ހަނގުރާމަައަށް ނިމުމެއް ގެނައުމަށް އެމެރިކާ އާއި ތާލިބާނާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމަށް މަހާތީރުގެ ޕާޓީގެ ރައީސް މުހިއްޔުއްދީން އައްޔަންކުރައްވައިފި

ކޮވިޑް 19 : ސިންގަޕޫރުގައި ފްރޮންޓްލައިން އޮފިސަރުންނަށް ބޯނަސް، ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ މުސާރަތައް ކުޑަކުރަނީ

1

ސްކޮޓްލޭންޑުގައި ސެނިޓަރީ ޕްރޮޑަކްޓްސް ހިލޭ ލިބޭ ގޮތް ހަދައިފި

4

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރޭތީ، އުމްރާއަށް މީހުން ދިޔުން ސައުދީން މަނާކޮށްފި

4

ސެނިޓަރީ ޕްރޮޑަކްޓްސްތައް ހިލޭދޭ ފުރަތަމަ ގައުމަކަށް ސްކޮޓްލޭންޑް

... 93 ...