ދުނިޔެ

މައްސަލަޖެހި އުދުހުން މަނާކޮށްފައިވާ 737 މަރުކާގެ ފްލައިޓުތަކުގެ ސޮފްޓްވެއަރ އަޕްގްރޭޑްކޮށްފި

ސައުދީގެ ތެޔޮ އުފައްދާ ދެސަރަހައްދަކަށް ދިން ޓެރަރިޒަމް ހަމަލާ ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުށްވެރިކޮށްފި

ދިވެހިން ހިމެނޭ ގޮތަށް ލަންކާ އިން 600 މީހުން ޑީޕޯޓުކޮށްފި

ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން ލަންކާގައި އަނެއްކާވެސް ކާފިއު އިއުލާންކޮށްފި

ޑެސްޕެރޭޓް ހައުސްވައިފްގެ ފެލިސިޓީއަށް ހަތަރުމަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް

ލަންކާގެ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ދެ މުސްލިމަކު މަރާލައިފި

1

ހަމަނުޖެހުންތަކަކާ ގުޅިގެން ލަންކާގައި ކާފިއު އިއުލާންކޮށްފި

ލޭންޑިންގ ގިޔަރު ފެއިލްވެ މިޔަންމާގެ ފްލައިޓެއް އިމަޖެންސީގައި ޖައްސައިފި

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން އަށް ޓެރަރިސްޓަކު މަރާލައިފި

ތައިލެންޑުގެ "މާޔާ ބޭ" ދެން ހުޅުވާނީ 2021 ވަނަ އަހަރު

ކާރު ދުއްވަމުން ފޯނު ބޭނުން ކުރިކަން ސާބިތުވެ ބެކަމްއަށް ކާރުދުއްވުން މަނާވެއްޖެ

ދުނިޔޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފަޅުވެރިންނާނުލައި ކާގޯ ބޯޓެއް ރިމޯޓުގެ އެހީގައި ދަތުރުކޮށްފި

... 8 ...