ދުނިޔެ

އިންޑިއާގެ މިމީހާ ބޯ ނުދޮންނަތާ 40 އަހަރު ވެއްޖެ

ލަންޑަންގެ ކުލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ބާރު ދިނުމަށް މޭޔަރު ގޮވާލައިފި

ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ޓުވިޓާ ހުއްޓުމަކަށް

ފިލިޕީންސްގެ އައްސޭރިފަށަށް ކޮކޭން ލައްގަނީ

އެކެއްގެ އުމުރުން 100 އަހަރު، އަނެކަކަށް 103 އަހަރު، ކައިވެނި ކުރީ މިދިޔަ ހަފުތާގައި

ފޭސްބުކް، ވަޓްސްއެޕް، އިންސްޓަގްރާމް އަދި މެސެންޖާ ހުއްޓުމަކަށް!

ބިލްގޭޓްސް އަދި މެލިންޑާ: ކައިވެންޏަށް 25 އަހަރު، ކޮންމެ ރެޔަކު ކޭތަށިތައް ދޮންނަނީ އެކީގައި

1

މަޝްހޫރު ކޭ-ޕޮޕް ބޭންޑް ބީޓީއެސްގެ މޯބައިލް ގޭމް ތައާރަފުކޮށްފި

2

އިންޑިއާގެ ގައުމީ މަތިމަހުގެ ގޮތުގައި އަބިނަންދަންގެ މަތިމަސް ކަނޑައެޅުމަށް އެގައުމުގެ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހަށް

ރައީސް ސޯލިހު ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

"ދަ ރޯޔަލް ފައުންޑޭޝަން" އިން ޕްރިންސް ހެރީ އަދި މޭގަން ވަކިވެވަޑައިގެންފި

ޕާކިސްތާނުގެ މިނިސްޓަރެއްގެ ޕްރެސްއެއް ލައިވް ކުރަނިކޮށް ކެޓް ފިލްޓަރ އެކްޓިވޭޓް ވެއްޖެ

... 8 ...