ދުނިޔެ

ބައިސައްތައަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވީ ކާރެއް 142 މިލިޔަން ޑޮލަރަށް ވިއްކާލައިފި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކުރު ފިރިހެން ޓީންއޭޖަރަކީ ނޭޕާލުގެ ޒުވާނެއް!

ހިތާއިހިތުގެ ގުޅުމެއްކަން ސާބިތުކޮށް ނުދެވެންޏާ ފައިސާ ލިބުމެއްނެތް!

ލަންކާއަށް އާ ލޯނެއް ދޭން ރާވާފައިނުވާ ކަމަށް ވޯލްޑްބޭންކުން ބުނެފި

ލަންކާގައި އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި

އަދުގެ ދުނިޔެ: އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ވެރިކަމަށް ރައްޔިތުން އެގެނައީ ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލެކެވެ.

ދުނިޔޭގައި މިހާރު ހުރި އުމުރުން އެންމެ ގިނަދުވަސްވީ ފިރިހެނަކީ ވެނެޒުއެލާ މީހެއް!

ލަންކާގެ ސްކޫލުތައް ބަންދުކޮށްފި

އަދުގެ ދުނިޔެ: ސްރީލަންކާގެ ހާލަތު، ފައިސާއެއް ނެތެވެ. ތެލެއް ނެތެވެ. ޖާދޫގެ ރަންބަނޑިޔަލެއްވެސް ނެތެވެ.

ފާރަވެރިޔަކަށް އެރި އޮޅުމަކުން ރާނީގެ ހަށިކޮޅަށް ބަޑިނުޖެހުނީ ހަމަކިރިޔާ!

1

މުސާރަ ދިނުމަށް ދަތިވެ ސްރީލަންކާގައި ފައިސާ ޗާޕުކޮށް ގައުމީ އެއާލައިން ޕްރައިވެޓައިޒް ކުރަނީ

ތައުލީމީ ފެންވަރާމެދު ފިލިޕީންސްގެ އައު ރައީސް ހެއްދެވި ބޮޑު ދޮގު ފަޅާއަރައިފި

... 8 ...