ދުނިޔެ

އިންޑިއާގެ އާންމު އިންތިހާބު: ތިން ވަނަ މަރުހަލާގައި ވޯޓު ލާފައިވަނީ %66 މީހުން

ލަންކާއަށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން 100އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ޒާކިރް ނައިކް ހޯދުމަށް އިންޓަޕޯލުން ނެރުނު ރެޑް ނޯޓިސް އުވާލައިފި

ބޮން ގޮއްވާލި ނުވަ މީހުން ތެރެއިން އެކަކީ އަންހެނެއް، މިހާތަނަށް 359 މަރު، 39 ބޭރުމީހުން

ލަންކާގައި މިރޭ 09:00 އިން ފެށިގެން ފަތިހު 04:00އަށް ވެސް ކާފިއު އިއުލާނުކޮށްފި

ލަންކާއަށް ދިން ހަމަލާ އަކީ ނިއުޒިލެންޑަށް ދިން ހަމަލާގެ ބަދަލު ހިފުމެއް: ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އޮފް ޑިފެންސް

ދުބާއީން ޑީޕޯޓުކުރި ހަމީހުން ލަންކާ ސީއައިޑީން ހައްޔަރުކޮށްފި

އިންޑިއާގެ އާންމު އިންތިހާބުގެ ތިންވަނަ މަރުހަލާ ފެށިއްޖެ

ދިވެހީން ގިނަ އަދަދަކަށް ގޮސް އުޅޭ ކޮލްޕެޓީ ސަރަހައްދުން ބޮމެއް ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ޕެކެޖެއް ފެނިއްޖެ

ލަންކާގެ ވެހިކަލެއްގެ ތެރެއިން ފެނުނު އެއްޗެއް ނައްތައިލަން އުޅެނިކޮށް ގޮވައިފި

ލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި މަރުވި މީހުންގެ ހަނދާނުގައި އައިފެލް ޓަވަރު ނިއްވާލައިފި

ޔޫކްރެއިންގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރީ މަޖާމީހެއް

... 7 ...