ދުނިޔެ

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު މަސްތުވާތަކެތި އިންޑިއާ ފުލުހުން އަތުލައިގެންފި

އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު އިސްތިއުފާ ދެއްވަނީ

ގޭގެއަށް ގޮސް ޑެލިވަރީ ކުރެވޭ ފަދަ ރޮބޮޓެއް ފޯޑުން އުފައްދައިފި

އިންޑިއާގެ އާންމު އިންތިހާބު: އުރްމީލާ، ޕްރަކާޝް، ޝަތްރުގަން ސިންހާ އަދި އަނބިކަބަލުން ޕޫނަމްއަށް ނާކާމިޔާބީ

އިންޑިއާގެ އާންމު އިންތިހާބު: ސަނީ ޑެއޯލް ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް، ދޮންމަންމަ ހެމާ މާލިނީ ގޮނޑި ދިފާއުކޮށްފި

އިންޑިއާގެ އާންމު އިންތިހާބު: ވޯޓު ގުނުން ކުރިޔަށް، ކުރީގައި މޯދީ

ނިއުޔޯކުން ލަންޑަނަށް، 90 މިނިޓުން ދަތުރުކުރެވޭ ޖެޓެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ސަލާމަތީ ވަސީލަތަކާ ނުލައި އެފިލް ޓަވަރަށް މީހަކު އެރުމާ ގުޅިގެން އެފިލް ޓަވަރު ބަންދުކޮށްފި

ގޫގުލް އިން ހުއާވޭ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ފުއްލާ ޝިކާރަ ކުރި މައްސަލައިގައި ސައިފް، ސޮނާލީ، ނީލަމް އަދި ތާބޫއަށް އަނެއްކާވެސް ހައިކޯޓު ނޯޓިސް

ހޮލީވުޑްގެ ތަރި، އާނޯލްޑަށް ހަމަލާދީފި

... 7 ...