ދުނިޔެ

ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރިކަން ސާބިތުވުމުން ނިއުޔޯކުގެ ގަވަރުނަރު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ، ޕެސިފިކް ފުޓްބޯލް ފިޝްއެއް ކެލިފޯނިއާ ގޮނޑުދޮށަށް ލައްގައިފި

ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ޗައިނާގެ އަލިބާބާގެ މެނޭޖަރަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި

ވެކްސިން ނުޖަހާ ސީއެންއެންގެ މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ނުކުތުމުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ 16 އަހަރާއި 17 އަހަރުގެ ކުދީންނަށް ފައިޒާ ވެކްސިން ދިނުމަށް ނިންމައިފި

ރައީސް މައިތިރިޕަލަ ސިރިސޭނާ 2024ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވަން އެދިވަޑައިގެންފި

ޕްރިންސަސް ޑަޔާނާ އަދި ޕްރިންސް ޗާލްސްގެ ކައިވެނީގެ ކޭކު ފޮއްޗެއް 40 އަހަރަށްފަހު ނީލަން ކިޔަން ނިންމައިފި

މާލީ ފައިދާ ލިބޭގޮތަށް ޓިއުޝަން ދިނުން މަނާކޮށް އެފަދަ ތަންތަނާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ޗައިނާއިން ނިންމައިފި

މި އަހަރު ނިމެންވާއިރަށް އެމެރިކާ ސިފައިން އިރާގުން ބޭލުމަށް ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ނިންމަވައިފި

ސިންގަޕޫރުގައި ލުއިދިނުމަށް ވިސްނަނީ، ލުއި ލިބޭނީ ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް އެކަނި

ޝަރުތު ތަކަކާއެކު ސައުދީން ބޭރުން އުމްރާވެރީންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ނީލަމް ހިލަ ލަންކާއިން ފެނިއްޖެ، އަގު 100 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާނެ

1
... 7 ...