ދުނިޔެ

އިންޑިއާއިން އަވަސް އަރުވާލާފައި ކޮވިޑް ވެކްސިން އަށް ހުއްދަދިނުމުން ފާޑުކިޔުން

ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވެ ޖަޕާނުން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރަނީ

އިސްރާއީލުން އާބާދީގެ 10 ޕަސެންޓު މީހުންނަށް ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ދީފި

ލެރީ ކިންގަށް ކޮވިޑް ޖެހި ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓް ކޮށްފި

އޮކްސްފޯޑްގެ ކޮވިޑް ވެކްސިން ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ އިންޑިއާއިން ދީފި

އިމާދު ލަތީފުގެ ކޮލަމް- 2020 ކޮވިޑުގެ ނާމާންކަމާއި ބިރުވެރިކަމުގެ އަހަރު

މާދަމާއިން ފެށިގެން ބައެއް ފޯނުތަކުން ވަޓްސްއެޕް ބޭނުން ނުކުރެވޭނެ

އޮކްސްފޯޑްގެ ކޮވިޑް ވެކްސިން ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ޔޫކޭ އިން ދީފި

ކްރޮއޭޝިއާ އަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް، ފަސް މީހުން މަރުވެއްޖެ

ޔޫކޭގައި 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ބައިލައްކަ މީހުންނަށް ކޮވިޑު ޖެހި 400 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑުގެ އާ ވޭރިއަންޓްގެ ކޭސްތަކެއް އިންޑިއާއިން ފެނިއްޖެ

ޕާކިސްތާނުންވެސް ކޮވިޑްގެ އާ ވޭރިއަންޓް ފެނިއްޖެ

... 7 ...