ދުނިޔެ

ސޮފްޓްވެއާ އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް އިންޑިއާއިން ވެކްސިން ޖެހުން މެދުކަނޑާލަނީ

ނައިޖީރިއާގެ ސްކޫލަކުން 300 އަށްވުރެ ގިނަ އަންހެން ކުދީން ކިޑްނެޕްކޮށްފި

ތިންވަނަ ފޭސް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާތީ ޗައިނާ ވެކްސިން ލަންކާގައި ބޭނުންކުރުން މަޑުޖައްސާލައިފި

ވަނުއާޓޫ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ވަދެ މަސްވެރިކަން ކުރި ޗައިނާގެ ދެ މަސްބޯޓެއްގެ ކެޕްޓަނުންނަށް ބޮޑު އަދަބެއް!

ކޯވެކްސްގެ ވެކްސިން ފުރަތަމަ ލިބުނު ގައުމަކަށް ގާނާ

ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑަށް ޗައިނާ އިން ނުފޫޒު ފޯރުވުން ހުއްޓާ ނުލާތީ ޖަޕާނުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ޔޫކޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް "މޫން ފްލާވާ"އެއް ފޮޅިއްޖެ

އެމެރިކާގެ ކޮވިޑް ކޭސްތަކުގެ އަދަދުތައް 28 މިލިއަނަށް އަރައިފި

ތަންޒޭނިއާގެ ކޮވިޑް އަދަދުތައް ހާމަކުރުމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ގޮވާލައިފި

ކަރީނާ ކަޕޫރު ވިހައިފި، މިފަހަރުވެސް ފިރިހެން ކުއްޖެއް

ޔުނައިޓެޑް އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓެއް އިންޖީނު ފެއިލްވެގެން އިމަޖެންސީކޮށް ޖައްސައިފި

ވެކްސިން ޖެހުމުގައި ތަފާތުކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރުމުން އާޖެންޓީނާގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

... 7 ...