ދުނިޔެ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބާރަށް ދުވާ ބުލެޓް ރޭލުގެ ޓެސްޓު ދަތުރުތައް ފަށައިފި

ޕްރިންސް ހެރީއާއި މޭގަންގެ ދަރިކަލުންގެ ނަމަކީ އާޗީ

ޕްރިންސް ހެރީއާއި މޭގަންއަށް ފިރިހެން ދަރިކަލަކު ލިބިވަޑައިގެންފި

ރަޝިޔާގައި އިމަޖެންސީގައި ފްލައިޓް ޖެއްސި ހާދިސާގައި މަރުވިމީހުންގެ އަދަދު 41އަށް އަރައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މުސްލިމުން ރޯދައަށް މަރުހަބާކިޔުން

ރަޝިޔާގައި ފްލައިޓެއްގައި ރޯވެ މަރުވި މީހުންގެ އާއިލާތަކަށް މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ތައިލޭންޑްގެ ރަސްގެފާނު އޭނާގެ ބޮޑީގާޑާ ކައިވެނިކޮށްފި

އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގުމުން އިމަޖެންސީގައި ޖެއްސި ފްލައިޓުން 13 މީހުން މަރުވެއްޖެ

މިއަހަރު އެންމެ ގިނައިރު ރޯދަ ހިފާނީ ރަޝިޔާ މީހުން

ދިވެހި ދަރިވަރުން ދިރިއުޅޭ ލަންކާގެ ނެގަމްބޯ ސަރަހައްދުގައި ކާފިއު އިއުލާންކޮށްފި

އިސްރާއީލުން ދިން ހަމަލާތަކެއްގައި ފަލަސްތީނުގެ މާބަނޑުއަންހެނަކާއި ތުއްތު ކުއްޖަކު ޝަހީދުކޮށްލައިފި

ލަންކާ ސްކޫލުތަކުގެ ސެކަންޑަރީ ގްރޭޑްތަކުގެ ކިޔެވުން އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ފަށަނީ

... 7 ...