ދުނިޔެ

ކޮވިޑް ވެކްސިން ނުޖަހައި މި އަހަރު ހައްޖު ނުވެވޭނެ ކަމަށް ސައުދީން އަންގައިފި

1

ލަންކާގައި ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވާ މީހުން ވަޅުލުމަށް ވަކި ރަށެއް ހަމަޖައްސައިފި

ސައުދީން ލަސްނުކޮށް ވަލީ އަހުދަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ : ހަޝޯގީގެ ލޯބިވެރިޔާ

ސޫކީ ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ފްރާންސުގެ ކުރީގެ ރައީސް ތިން އަހަރަށް ޖަލަށް ލައިފި

މިޔަންމާގައި ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާ ތެރެއަށް ބަޑިޖަހައި 18 މީހަކު މަރާލައިފި

ލަންކާގައި ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 471 އަށް އަރައިފި

ބަގާވާތާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަ ދެއްކުމުން އދ ގައި ހުންނަ މިޔަންމާގެ މަންދޫބު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

ކޮވިޑްގެ އާ ވޭރިއަންޓްތައް ފެންނަން ފެށުމާއެކު ފަލަސްތީނުގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފި

ވެކްސިން ޖެހުމުގައި ތަފާތުކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރުމުން އިކުއެޑޯގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

ކޯވެކްސްގެ ވެކްސިން ދެވަނައަށް ލިބުނު ގައުމަކަށް އައިވަރީ ކޯސްޓް

ހަޝޯގީ މަލާރާފައިވަނީ ވަލީއަހުދު ސަލްމާންގެ އޯޑަރަށް: އެމެރިކާ

6 ...