ދުނިޔެ

ވުހާން ސިޓީގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތައް އަންނަމަހު އެކަކުން ފެށިގެން ހުޅުވަނީ

ކޮންޓްރޯލް ނުވެ އިންޑިއާގައި ކޮވިޑް ފެތުރެނީ، ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރު 76472 ކޭސް

އިންޑިއާގެ ހަތް އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ އަނގައިން 526 ދަތް ނަގައިފި

ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ތަންނުދޭތީ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނިންމަވައިފި

ރާއްޖެ ހިމެނޭގޮތަށް ހަތް ގައުމަކަށް ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސްގެ ދަތުރުތައް ފަށައިފި

ކްރިސްޗާޗްގެ ދެ މިސްކިތަކަށް ހަމަލާދީ 51 މީހުން މަރާލި މީހާ އުމުރު ދުވަހަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމް ކޮށްފި

ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހަކު ވެންޓިލޭޓަރުގެ އެހީގައި ދެމަސް ދުވަހު އޮތުމަށްފަހު ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ

އެފްރިކާއިން ޕޯލިއޯ ނައްތާލިކަން އިއުލާންކޮށްފި

އިންޑިއާއިން އެއްދުވަސްތެރޭ މިލިއަނަކަށްވުރެ ގިނަ ކޮވިޑް ޓެސްޓު ކޮށްފި

އިންޑިއާގައި 52 އަހަރުގެ އަންހެނެއްގެ ބަނޑުން 54 ކިލޯގެ ޓިއުމަރެއް ނަގައިފި، މިއީ ރެކޯޑެއް

އިންޑިއާގައި ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ތިން މިލިއަނަށްވުރެ މައްޗަށް އަރައިފި

އިންޑިއާ އިން އުފައްދާ ކޮވިޑް ވެކްސިން މިއަހަރު ފަހުކޮޅު ބާޒާރަށް ނެރެނީ

6 ...