ދުނިޔެ

އަފްގާނިސްތާނުގެ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަމުން ދިޔަ އާއްމުންގެ ދެމީހަކު ތާލިބާނުން މަރާލައިފި

އަފްގާން ސެންޓްރަލް ބޭންކުގައި ހުރި 10 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ރައުސްމާލު ހުރީ ތާލިބާނުން އަތްނުފޯރާ ހިސާބުގައި

ފައިސާގައެއް ނުޖެހެން، އެނބުރި ގައުމަށް ދާނަން: އަފްގާނިސްތާނުގެ ރައީސް

ހަމަހަށް ފަހު ނިއުޒީލެންޑުން ފެނުނު ފުރަތަމަ ކޮވިޑް ކޭހާ އެކު ފުރަބަންދު ކޮށްފި

ކާބުލް އިން ފައިބަން ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން މަސައްކަތް ކުރަނީ، އެއާޕޯޓުގައި ހިތާމަވެރި މަންޒަރެއް

ޒެންބިއާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު އިދިކޮޅު ލީޑަރު، ހަކައިންޑެ ހިޗިލެމާ ކާމިޔާބުކުރައްވައިފި

މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު އަދި ކެބިނެޓު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ތާލިބާނުން ކާބުލް އަށް އަރައި ރިޔާސީ ގަނޑުވަރު ހިފައިފި

ކާބުލް، ތާލިބާންގެ ބާރުގެ ދަށަށް ދިއުމާއެކު އަފްގާނިސްތާނުގެ ރައީސް ގައުމު ދޫކުރައްވައި ފުރާވަޑައިގެންފި

ޒޫމް ކޯލެއްގައި ހުއްޓައި ތުއްތު ދަރިފުޅުގެ އަތުން ވަޒަނެއް އަރައި މަންމަ މަރުވެއްޖެ

ޑެލްޓާ ވޭރިންއަންޓުގެ ސަބަބުން އެމެރިކާގައި އެނދުމަތި ކުރާ ކުޑަކުދިންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވަނީ

ގަޔަށް ބާރު ހެދުމެއް ލައިގެން އުޅުނު ކަމަށް ބުނެ އަންހެނެއްގެ ގަޔަށް ބަޑިޖަހައި މަރާލިކަމުގެ ތުހަމަތު ތާލިބާނުންނަށް

6 ...