Close

ދުނިޔެ

އަދުގެ ދުނިޔެ: ނަތަންޔާހޫއާ ދެކޮޅަށް އިޒްރޭލުގެ ރައްޔިތުން މުޒާހަރާކުރަނީ ކީއްވެ؟

ޖަޕާނުގެ ދަރިވަރަކު ޑިޕްލޮމާ ބަލައި ދިޔައީ ޒެލެންސްކީ ހެދިގެން

ރޯދަމަހު ކޮފީ ބުއިން މަދުކުރުމަށް ސައޫދީ ރައްޔިތުންނަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

1

ރާހުލް ގާނދީއަށް އިއްވުނު ހުކުމުގެ ފަހަތުގައި އޮތީ ސިޔާސީ ސަބަބެކެވެ.

ވާވޭގެ މޭޓް އެކްސް3، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ތުނި އަދި އެންމެ ލުއި ފަތްޖެހޭ ފޯނު

ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ސައޫދީ ސަރުކާރުން ނެރުނު އާ ގަވާއިދެއްގެ ސަބަބުން އިސްލާމީ ދުނިޔެއަށް ހައިރާންކަން!

2

އަދުގެ ދުނިޔެ: އައިސީސީގެ އަމުރަށް ރައީސް ޕުޓިން ހައްޔަރުކުރެވިދާނެތަ؟

ނުރައްކާތެރި ގިނިހިލައެއް މިއަދު ދުނިޔެއާ ވަރަށް ގާތަށް!

އަދުގެ ދުނިޔެ: ޒަމާނީ ޗައިނާގެ އެއްވެސް ލީޑަރަކަށް ހޯއްދެވިފައިނުވާ އާރާއި ބާރު ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންއަށް

ގުޅުން ގާއިމުކުރިއަސް އީރާނާއި ސައޫދީ އަރަބިޔާގެ އުދާސްތަކަށް ނިމުމެއް ނާންނާނެއެވެ.

އަދުގެ ދުނިޔެ: ރަޝިޔާ އާއި ޔުކްރޭނަށް ބަޚުމޫތު މުހިންމުވަނީ ކީއްވެ؟

އިޒްރޭލުގެ އެއާލައިނަކަށް ރާއްޖެއަށް ދަތުރެއް ނުކުރެވޭނެ: ސަރުކާރު

1
6 ...