ދުނިޔެ

ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް މިސްރުގެ ކުރީގެ ރައީސް މުރުސީ އަވަހާރަވެއްޖެ

އީޔޫ އިން ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ހުރިހާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އުވާލައިފި

1

މޭގަންގެ 38 ވަނަ އުފަންދުވަސް ރާނީއާއެކު ހޭދަކުރުމުގެ ދައުވަތު އަރުވައިފި

1

އަބްހާ އެއާޕޯޓަށް ދިން މިސައިލް ހަމަލާ ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުށްވެރިކޮށްފި

ތޫފާން ވާޔޫ: ތިންލައްކަ މީހުން ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުކުރަނީ

އޮޒިލްގެ ކައިވެނި ހަފުލާގައި ތުރުކީގެ ރައީސް އުރުދުޣާން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

އެމެރިކާގައި ބަޑިން ހަމަލާދީ 12 މީހުން މަރާލައިފި

1

ޕާކިސްތާނުގެ ކުޑަ އަވަށެއްގައި 700 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން އެޗްއައިވީއަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އަރަބި ބަހުން ލިޔެފައި ހުންނަ ނަންބޯޑުތައް ނެގުމަށް ލަންކާއިން ސާކިއުލާއެއް ނެރެނީ

1

ސަލާމަތީގޮތުން ބަލާނަމަ އަހަންނާއި އާމާލް ކްލޫނީ އަށް ރައްކާތެރިކަމެއް ނެތް: ޖޯޖް ކްލޫނީ

ޕަޕުއާ ނިއުގިނީގެ ބޮޑުވަޒީރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

އިންޑިއާގައި ޓިޔުޝަން ދެމުން ދިޔަ އިމާރާތެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައި 19 މީހުން މަރުވެއްޖެ

6 ...