ދުނިޔެ

ދުނިޔޭގެ އުމުރުން އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާ 119 އަހަރުގައި މަރުވެއްޖެ

އެލޮން މަސްކް 44 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ޓުވިޓާ ގަނެފި، ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނާނެ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފަލަ ދުލުގެ ރިކޯޑް އެމެރިކާ މީހަކަށް!

އަދުގެ ދުނިޔެ: އީރާނާއި ސައޫދީން ޑިޕްލޮމެޓިކް ގޮށެއް ޖަހައިލުމާ ގާތަށް

އަދުގެ ދުނިޔެ: ދުވަހަކުވެސް ބައިބައި ނުވާ މިންވަރަށް ފްރާންސް ބައިބައި ވެފައި!

ނުރައްކާތެރި ބިޔަ ދުންތަރިއެއް ދުނިޔެއާ ދިމާލަށް ދަތުރުކުރަނީ

އަދުގެ ދުނިޔެ: އިމްރާން ޚާން މަގާމުން ދުރުކުރުމުގައި އެމެރިކާގެ ދައުރެއްނެތް!

އަދުގެ ދުނިޔެ: ޕާކިސްތާނުގައި ސިޔާސީގޮތުން ސިފައިންގެ ބާރުގަދަވަނީ ކީއްވެ؟

ޑުބާއީގެ ސަރުކާރުން ހުއްޓާލާށޭ އަންގަންދެން އެމިރޭޓްސްއިން ރަޝިޔާއަށް ދަތުރުކުރާނެ

އަދުގެ ދުނިޔެ: އީރާނުގެ އަސްކަރީ ކެރިކުޅަދާނަކަން ފެނިފައި ހުޅަނގަށް ބޮޑު ސިހުމެއް!

މަދީނާގައި އުމްރާވެރިންނާއެކު ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ބަހެއް ފުރޮޅާލައި، އަށް މީހަކު މަރުވެއްޖެ

އަދުގެ ދުނިޔެ: ހުޅަނގުގެ ނަޒަރުގައި ރަޝިޔާގެ ކޮންމެ މަހުޖަނަކީ ވަގެކެވެ.

1
6 ...