ދުނިޔެ

ކެމީލާއަށް ފާޑުވިދާޅުވަންޏާ ޕްރިންސް ހެރީއަށް އަދަބު ދެއްވަން ރަސްގެފާނު ނިންމަވައިފި

5 ޖީބީ އަދި 8 ޖީބީގެ ސްޕީޑް ލިބޭ އިންޓަނެޓް ގޫގުލް އިން އަންނަ އަހަރު ދޫކުރަނީ

ޕްރިންސް އެންޑްރޫއާއި ސާރާގެ ކައިވެނި އަލުން ރުޖޫއަކޮށްފާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ކުރައްވައިފި

އެތައް ޕާސްވޯޑެއް ހަނދާނުގައި ބެހެއްޓުމަކީ ބޮލުރިހުމެއް، އެކަންވެސް ނިމުމަކަށް އައުމާއި ކައިރިޔަށް

ޗައިނާގެ "އުދުހޭ ކާރު" ދުބާއީގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އާންމު ދަތުރުތަކެއް ކޮށްފި

1

އަދުގެ ދުނިޔެ: ޔުކްރޭނަށް ހަތިޔާރު ފޮނުވަމުން ފޮނުވަމުންގޮސް އެމެރިކާގެ ގުޅި ހުސްވަނީ!

އުމުރުން 94 އަހަރުގައި ޗައިނާގެ ދެ ލޯބިވެރިޔަކު ކައިވެނީގެ ގޮށްޖަހައިފި

އިޖުތިމާއި ގުޅުން ރަނގަޅުކުރުމަށް އިންޑިއާގެ އަވަށަކުން ވަކި ވަގުތެއްގައި އިންޓަނެޓާއި ޓީވީގެ ހިދުމަތް ކަނޑާލަނީ

ފޮށި ތަކުގައި އެޕަލް އެއާޓެގް ބޭނުންކުރުން އެއާލައިންތަކުން މަނާ ކުރަނީ

ބީއެންބީ ކުރިޕްޓޯ ހެކްކޮށް 100 މިލިއަންގެ ޑޮލަރުގެ އަގުހުރި ކުރިޕްޓޯ ވަގަށް ނަގައިފި

ޔޫރަޕްގެ އާ ގާނޫނު: އެޕަލްއިން ދެން ނެރޭ އައިފޯން ތަކުގައި ސީ ޕޯޓް ޗާޖް ހިމަނަން މަޖުބޫރު!

އީރާނުގެ ގަޑުބަޑު: ހެޔޮއެދޭވަރު ބޮޑުކަމުން ކުރާ ކަމަކީ ފިތުނައިގެ އަލިފާނަށް ދަރުއެޅުމެވެ.

6 ...