ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން

ފަހުވަގުތު އެންމެ ލޯބިވާ ކުޅިވަރުގެ ކޯޓުތެރޭގައި: މެޔަށް ތަދުވިހެން ހީވެގެން އެހީމަ ބުނީ އޯކޭ ކަމަށް، ކުޅެވޭނެ ކަމަށް

1

ރާއްޖެ އެޓޯލް ވޮލީބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ލ. އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ގޯޅިއާއި މާމެންދޫ ޔުނައިޓެޑަށް

އޭޝިއާގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ވޮލީ މުބާރާތުގައި ރެފްރީކަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ކުނޑި ސަލީމަށް

ސިފައިންނާއި ޕޮލިހުން ގައުމީ މުބާރާތުން ޖާގަ ހޯދައިފި

ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަންވެސް ސިޓީން ޔަގީންކޮށްފި

ވޮލީ ލީގު: ސިޓީން ގަދަ ހަތަރެއް ޔަގީން ކޮށްފި

ސީދާ ތިން ސެޓުން ސިފައިން ބަލިކޮށް، ވެމްކޯ ފައިނަލަށް

ސީދާ ތިން ސެޓުން ގުޑީސް ބަލިކޮށް، ސިފައިން ޕްލޭއޮފަށް

އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ސިޓީ ފައިނަލަށް، ވެމްކޯ ޕްލޭއޮފަށް

ޕޮލިސް ކައިރީ މޮޅުވެ، ސިޓީން ގަދަ ތިނެއް ޔަގީންކޮށްފި

ސިފައިންގެ އެނބުރި އައުން ވަރުގަދަ، ގުޑީސް ބަލިކޮށް ސިޓީއަށް އުންމީދު

ފަހަތުން އަރައި އޮފު އެފްސީވެސް ބަލިކޮށް، ޕޮލިސް އެއްވަނައަށް

« 1