ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން

ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން އައްޑޫ މޭޔަރު ކަމަށް ލަތީފް

މިއަހަރުގެ މާޗްގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެއްސި ސެންޓްރަލް ޒޯން މުބާރާތް ސެޕްޓެމްބަރަށް ލަސްވެއްޖެ

ވަން ފޮޓޯ: ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމްކުރި ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގެ ބީޗްވޮލީ ކޯޓު ހުޅުވުން

ސްޕޯޓްސްކޮމިޝަނުން ވީއޭއެމް ފޭރިގަނެގެން އުޅުނަސް އޭވީސީއާއި އެފްއައިވީބީން މުއާމަލާތް ކުރަނީ އަޅުގަނޑާ: ލަތީފް

1

ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކުރި ބީޗް ވޮލީ ކޯޓު ރައީސް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

މިއަހަރުގެ އިންޓަ ސްކޫލް ވޮލީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ގަލޮޅު ދަނޑު ފުރާލުމުގެ ވިސްނުމެއް ނުގެންގުޅެން، ބޭނުންވަނީ ރަށްރަށުގެ ދަނޑުތައްވެސް ފުރާލަން: މަހުލޫފު

1

ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރަށް ކުޅުންތެރީން ބިނާކުރުމަށް ސަރުކާރު ހަރަދުގައި ކިޔަވައިދޭން ފަށަނީ

ގައުމީ ޓީމަށް ފަސް އަހަރު ކުޅުމަށްފަހު ރިޓަޔަވާ ކުޅުންތެރީންނަށް ހާއްސަ ލޯނު ސްކީމެއް ތައާރަފުކުރަނީ

ޕޮލިސް ބަލިކޮށް، ސިފައިން ގައުމީ ވޮލީ މުބާރާތް ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ހޯދައި، އަންހެން ވޮލީގައި ރާއްޖެއަށް ތާރީހީ ކާމިޔާބީއެއް

ބަންގުލަދޭޝް އަތުން ވެސް ރާއްޖެއަށް މޮޅެއް، ރާއްޖެ ފައިނަލަށް ދިއުމުގެ ބޮޑު އުންމީދެއް

3