ވޮލީ ބޯލް

ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިންނާއެކު ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމު އައިއޯއައިޖީއަށް

ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރާއްޖޭގެ އަންހެން ޓީމު ލަންކާ އަތުން ބަލިވީ ސީދާ ތިން ސެޓުން

އައިއޯއައިޖީއަށް ތައްޔާރުވާން ގައުމީ ވޮލީ ޓީމުތަކުން ލަންކާއާ ދެކޮޅަށް އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުތަކެއް ކުޅެނީ

އުސޫލުތަކުން ބޭރުވެފައި އޮތް ވީއޭއެމްވެސް އުވާލަނީ

ބަނޑޮހުން ރިސޯޓު ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ބަންގުލަދޭޝް ބަލިކޮށް، ރާއްޖެއިން ނިންމާލީ މޮޅަކުން

ލަންކާ އަތުންވެސް ތިން ސެޓުން ބަލި، ރާއްޖެއަށް ދެން އޮތީ ރޭންކިން މެޗުތައް

ދެވަނަ މެޗުގައި އުޒްބެކިސްތާނު އަތުންވެސް ރާއްޖެ ބަލިވީ ސީދާ ތިން ސެޓުން

ކާވާ ޗެލެންޖް ކަޕުގައި ރާއްޖޭގެ އަންހެން ޓީމު ކުޅޭ މެޗުތައް އައިސް ޓީވީން ވަގުތުން ދައްކާނެ

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ކަޒަކިސްތާނު ކައިރިން ސީދާ ތިން ސެޓުން ބަލިވެއްޖެ

ފިޓްނަސް ރަނގަޅުކުރެވުމުން އަންހެން ވޮލީ ކޯޗަށް ހިތްވަރެއް!

ހިތްވަރާއެކު ވާދަކުރެވޭނެ، އުންމީދަކީ މެޑަލްއެއް: ހައްވަ

« 1 ...