ޔުކްރެއިން

އަދުގެ ދުނިޔެ: އިނގިރޭސިވިލާތް ހަނގުރާމައިގެ ތެރެއަށް ވަދެއްޖެނަމަ ދެންވާނީ ކިހިނެއް؟

ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަ ނުދައްކާތީ ޔޫކްރެއިން ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

އަދުގެ ދުނިޔެ: ޔުކްރޭނުގައި އުދުހުން މަނާ ސަރަހައްދެއް ގާއިމުކުރެވިދާނެތަ؟

ރަޝިއާ ކްލަބުތަކަށް ކުޅޭ ގައުމުން ބޭރު ކުޅުންތެރިން ބޭނުން ނަމަ އެއްބަސްވުން ބާތިކޮށްލެވޭނެ

އަދުގެ ދުނިޔެ: ޔުކްރޭނުގައި ތަކުރާރުވަމުން އެދަނީ ޗެޗްނިޔާގައިވެސް ތަމްސީލުވި މަންޒަރުތަކެވެ.

އަދުގެ ދުނިޔެ: ވަކި ބަޔަކު ކުރީމާ އެއީ ނިއުކުލިއަރ ޓެރަރިޒަމެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފިކޭޝަން މެޗުތައް ފަސްކުރާނެ ކަމަށް ޗެފެރީން ވިދާޅުވެއްޖެ

އަދުގެ ދުނިޔެ: ކްރައިމިއާއަކީ ރޫސީންގެ ތަނެއް ނޫނެވެ. ޔުކްރޭނުގެ ތަނެއްވެސް ނޫނެވެ. މުސްލިމުންގެ ތަނެކެވެ.

2

ޔޫކްރެއިނަށް ހިތްވަރުގެ މެސެޖުތައް ދޭތީ ޗައިނާގައި ޕްރިމިއާ ލީގު ދެއްކުން ހުއްޓާލަނީ

ޔޫކްރެއިނުން ހަންގޭރީއަށް ދިޔަ ދިވެހީންގެ ފަހު ގްރޫޕު މިއަދު ރާއްޖެ އަންނަނީ

ޔޫއެފާ އާއި ފީފާ ގޮވައިގެން ރަޝިއާ ކޯޓަށް

އަދުގެ ދުނިޔެ: "އިންޖީނު ބައްތެއްޔެގެ މިސާލުގައި ރަޝިޔާގެ އިމާ ގާތަށް ޖެހެމުންދަނީ ނޭޓޯއިންނެވެ."

3