ތުރުކީ

ތުރުކީން ރާއްޖެއަށް 20،000 ޑޯޒްގެ ކޮވިޑް ވެކްސިން ހަދިޔާކުރަން ނިންމައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ތުރުކީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރާއި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ބައްދަލުކުރެއްވުން

ވިސާއާއި ނުލައި ދިވެހީންނަށް ތުރުކީއަށް ދެވޭގޮތް ހަދަނީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ތުރުކީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ތުރުކީވިލާތާއެކު ފަސް ދާއިރާއަކުން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުން މާދަމާ

ތުރުކީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ތުރުކީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު މާދަމާ ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ، މުހިންމު އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި ސޮއިކުރާނެ

"ކަސައުޓީ"އަކީ މާޒީ، މިހާރު މުނިފޫހިފިލުވައިދެނީ ތުރުކީ އާއި ކޮރެއާގެ ޑްރާމާތައް

1

އައްޑޫގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއެއް ހިންގަން ޗައިނާ އާއި ތުރުކީގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދިގު ފިރިހެނާ ހަޔާތުގެ ބައިވެރިޔަކު ހޯދުމަށް ރަޝިއާއަށް

މީސްމީޑިއާއަކީ ޑިމޮކްރަސީއަށް ގެއްލުން ހުރި ވަސީލަތެއް: ތުރުކީގެ ރައީސް

ފިނި މޫސުމާ ދިމާކޮށް ޓާކިޝް އެއާލައިންސް އިން ރާއްޖެއަށް ބާއްވާ ފްލައިޓުތައް އިތުރުކޮށްފި

« 1